Sain Records

Hogia'r Wyddfa - Pigion Disglair

Hogia'r Wyddfa - Pigion Disglair

Ail gasgliad o ganeuon enwocaf Hogia’r Wyddfa, y triawd lleisiol nad oes pall ar eu poblogrwydd.

Mae’r cyfan wedi ei ddweud, ac mae’n wir bob gair!
Ond gan fod cymaint o amser ers inni gael casgliad o ffefrynnau’r Hogia, gwyddom y bydd croeso gwresog i’r casgliad newydd hwn o’u caneuon gorau. Roedd y 70au yn gyfnod hynod o gyffrous yn y byd recordio Cymraeg, a llawer o’r cyffro a’r creadigrwydd yn troi o gwmpas beudy Gwernafalau, Llandwrog, beudy a wedd-newidiwyd yn stiwdio. Yno y bu Arwel, Elwyn, Myrddin, Vivian a Dic yn gweu eu harmonïau o gwmpas rhai o eiriau enwocaf ein beirdd, ac yn cyflwyno inni record ar ôl record hir o ganeuon cofiadwy.
Ychwanegwyd at y rhain “Rhaid inni Ddathlu” oddi ar yr albym o’r un enw a gyhoeddwyd yn 2001, gydag artistri Annette yn cymryd lle Richard Morris ar y piano. A dyma 20 trac o’r oes aur i ddathlu’r ffaith fod yr hogia’n dal i ganu, ac yn dal i beri pleser i Gymry ac eraill led-led y byd.
Fe’u cyhoeddir fel teyrnged i Richard Morris, a gyfrannodd gymaint i greu SAIN unigryw yr Hogia.

  • Rhifnod : Sain SCD2569
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords