Sain Records

Kenneth Bowen - Mae Hiraeth yn y Môr

Kenneth Bowen - Mae Hiraeth yn y Môr

‘Dyw’r tenor 77 oed ddim wedi byw yng Nghymru ers hanner canrif. Wedi gadael ei gartref yn Llanelli a graddio yn Aberystwyth, symudodd i Gaergrawnt ac yna Llundain, ond dychwelodd i ganu yn ystod yr Arwisgiad yng Nghaernarfon yn 1969. Mae’n parhau i siarad Cymraeg ar bob cyfle. Ar Orffennaf 26, rhoddodd ei faton yn y to gyda’r London Welsh Chorale lle bu’n eu harwain am 25 mlynedd. Roedd derbyn CD o’i recordiadau cynnar yn sioc enfawr iddo – cynllun a chynllwyn y bu ei fab, Meurig, yn ceisio’i gadw’n gyfrinach tra’n trefnu gyda Chwmni Recordiau SAIN!

Teyrnged gan Geraint Lewis:
Roedd ei denor perSAIN deallus yn swn newydd cyffrous yn y Gymru ôl-David Lloyd, a digwyddodd daro ar genhedlaeth newydd o gyfansoddwyr yn ysu i gyfansoddi ar ei gyfer. William Mathias oedd yr agosaf o’r rhain a bu’r ddau’n gyd-fyfyrwyr yn y Coleg ger y Lli ynghanol y 50au. Canodd Bowen y perfformiad cyntaf yng Nghymru o’r gwaith In Memoriam Dylan Thomas gan Stravinsky, ac yn ysbrydoli Mathias i osod pump o gerddi Henry Vaughan ar ei gyfer, a chylch ymhen ychydig o gerddi R.S.Thomas i denor a cherddorfa siambr.

Dan ddylanwad George Guest yng Nghaergrawnt, cyfoethogwyd y llais, ac erbyn 1962 cafodd ran bwysig yn Sant Teilo gan Mathias. Yna daeth yr unawd Pan oeddwn fachgen yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1971, rhan ddramatig yn This Worlde’s Joie i Wyl Abergwaun 1974, ac uchafbwynt eu partneriaeth yn The Fields of Praise, cylch o gerddi Dylan Thomas yn 1976 gyda’r cyfansoddwr wrth y piano.

Pan gyfansoddodd Dilys Elwyn-Edwards gymal agoriadol bythgofiadwy Mae hiraeth yn y môr, yn codi’n syth i A fflat uchel, mynegodd ei phryder wrth Arwel Hughes yn y BBC na fyddai unrhyw denor yn gallu canu’r gân. Dywedodd yntau’n syth : “Kenneth Bowen yw’r dyn i chi!” – a dyna sut y creir hanes. Dyma, efallai, y gân unigol orau yn yr iaith Gymraeg… ac un sy’n gweddu i lais Kenneth Bowen fel maneg ar law.

Ceir trysor amhrisiadwy ar y CD arbennig hwn, ac mae’n gyfle i ddiolch i Ken am ei ganu gogoneddus a’i gyfraniad unigryw i gerddoriaeth Cymru.

Detholwyd y caneuon gan Meurig Bowen, mab Kenneth Bowen.

  • Rhifnod : Sain SCD2570
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords