Sain Records

Dafydd Edwards - Goreuon / The Best of

Dafydd Edwards - Goreuon / The Best of

Casgliad o ganeuon mwyaf poblogaidd y tenor Dafydd Edwards oddi ar y recordiau canlynol:
Bugail Aberdyfi (SAIN C555), Myfanwy (SAIN C757), Daear Las Fy Mro (SAIN C986), The Impossible Dream (SAIN SCD2148)

Yn ddi-os, llais y tenor yw’r un sy’n apelio gyntaf atom ni’r Cymry, ac o’r holl denoriaid poblogaidd a fu’n canu a recordio yng Nghymru dros y tri degawd diwethaf, Dafydd Edwards yw’r un a’r rhychwant ehangaf o arddulliau. Daeth i fri ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol fel tenor clasurol ac fel datgeinydd Cerdd Dant, a chlywir enghreifftiau o’r ddau fath o ganu yn y casgliad cyfoethog hwn. Ond fe glywir hefyd ganeuon gwerin a chyfoes, gan gynnwys addasiadau Cymraeg o ganeuon pop fel Bridge over troubled water (Paul Simon), a chaneuon allan o sioeau cerdd megis Memory (allan o “Cats” gan Andrew Lloyd Webber) a Chân Pedr (allan o “Gorffenwyd” gan Hefin Elis). Gyda’i lais clir a’i ynganu croyw, mae Dafydd Edwards wedi dyfnhau ein gwerthfawrogiad o rai o’n hoff gerddi megis “Seimon fab Jonah” (I.D.Hooson). Ychwanegwch at y rhain ganeuon operatig, emynau a chaneuon gwerin, ac fe gewch wledd fel yr un a glywir ar y Cryno-Ddisg yma o oreuon yr amaethwr o Geredigion.

  • Rhifnod : Sain SCD2573
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords