Sain Records

Y Bois a'r Hogia

Artistiaid Amrywiol - Y Bois a'r Hogia

Goreuon y partion mwyaf poblogaidd o’r 60au a’r 70au, de a gogledd, gyda’r ffefrynnau bytholwyrdd.

Casgliad newydd o ffeffrynnau’r 60au a’r 70au o bob cwr o Gymru gyda Hogia Bryngwran, Deulyn, Llandegai a’r Wyddfa,
Bois y Blacbord a’r Felin,
gyda’r Hennessys, Aled a Reg, Y Derwyddon,
Griff a Watcyn, Y Cwiltiaid a’r Castaways.

Y BOIS A’R HOGIA
Flynyddoedd cyn bod sôn am unrhyw “boy band” yn canu yn Saesneg, roedd Cymru’n frith o grwpiau o fechgyn a dynion o bob oed yn difyrru eu hunain a’u cynulleidfaoedd wrth ganu mewn harmoni. Roedd rhai o’r caneuon yn wreiddiol, ac eraill yn rhan o draddodiad llafar gwlad y gwahanol ardaloedd: ambell i gân serch, caneuon am y filltir sgwâr, a dogn dda o dynnu coes. Amaturiaid yn canu am eu bod yn mwynhau canu oedd y rhain, er i rai fel Aled a Reg, Hogia’r Wyddfa, Hogia Llandegai a’r Hennessys ddatblygu’n lled-broffesiynol yn ddiweddarach oherwydd eu hapêl eang ddiamheuol.

Dyma’r cryno-ddisg cyntaf sy’n dod a goreuon y grwpiau hyn at ei gilydd, yn amrywio o ddeuawd fel Aled a Reg – y ddau lais mwyn a osododd gymaint o sylfeini i’n canu poblogaidd Cymraeg – i bartion meibion fel Hogia Bryngwran, yr arloeswyr o Fôn, a Bois y Blacbord, yr athrawon o Sir Gâr dan arweiniad Noel John a roddodd inni’r clasur “Dros y Mynydd Du o Frynaman”.

Bydd y casgliad newydd hwn yn siwr o ddwyn atgofion lawer i filoedd ohonoch o’r dyddiau hynny pan oedd adloniant yn syml, di-ffrils ac agosatoch. Ac er bod y rhan fwyaf o’r caneuon yn gyfarwydd i lawer ohonoch, mae’n siwr y bydd yma ambell i berl llai adnabyddus, megis baled gynnil-ddigri Y Derwyddon o ardal Pontypridd, a thelyneg annwyl Aled a Reg i Lwybr y Plwy.

Mae ambell un o’r caneuon hyn wedi ei hail-recordio’n ddiweddarach, ond clywir y recordiad gwreiddiol yma ym mhob achos er mwyn cadw naws a chymeriad y cyfnod.

Golygwyd gan Dafydd Iwan o archif dapiau Sain/Cambrian/Welsh Teldisc

  • Rhifnod : Sain SCD2578
  • Label: Sain
  • Genre: Pop
  • Fformat: Compilation
  • Dyddiad Rhyddhau: 2010

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords