Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Corau Ceredigion

Artistiaid Amrywiol - Corau Ceredigion

Wyth mlynedd ar ôl recordio CD o ‘Garolau Ceredigion’ gyda Chwmni SAIN, mae corau plant ac ieuenctid ysgolion Ceredigion ar fin cyhoeddi CD newydd o ganeuon. Mae’r CD yn cynnwys dros 500 o gantorion ifanc, a pherfformiadau gan bedwar côr:
Côr Ysgolion Cynradd – côr o blant blwyddyn 6 ysgolion cynradd y sir.
Côr Canolradd – côr tri llais (soprano, alto, a bariton) i ddisgyblion rhwng 11 ac 14 oed.
Côr Bechgyn – côr tri llais i fechgyn sydd â’u lleisiau wedi torri.
Côr Ieuenctid – côr pedwar llais i ddisgyblion rhwng 15 ac 18 oed.
Cwmni SAIN sydd wedi recordio’r CD newydd. Mae’n cynnwys 16 cân, gan gynnwys un trac fydd yn cyfuno lleisiau’r pedwar côr gyda’i gilydd. Mae’r holl ganeuon yn rhai sydd wedi bod yn boblogaidd ac yn llwyddiannus yng nghyngherddau’r gwasanaeth cerdd dros y blynyddoedd diwethaf – detholiad o ganeuon amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb, dan arweinyddiaeth Emyr Wynne Jones, Ymgynghorydd Cerdd y Sir. Dyma fydd gwledd o ganu corawl safonol, a rhywbeth fydd yn destun balchder i’r sir!

Mewn Stoc
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2579
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords