Sain Records

Artistiaid Amrywiol - The Welsh Gold Collection - Heartstrings

Artistiaid Amrywiol - The Welsh Gold Collection - Heartstrings

Mae poblogrwydd y delyn, offeryn cenedlaethol y Cymry, ar gynnydd, ac y mae pob ffurf ar yr offeryn yn dod yn fwy amlwg yn ein diwylliant fel cenedl. Mae telyn fach y beirdd a’r trwbadwriaid gynt wedi ennill ei phlwy yn ôl, y Deires yn llawer amlycach nag y bu, a’r delyn glasurol a’r Clarsach yn cael eu defnyddio mewn cyd-destun newydd o hyd. Prawf o fywiogrwydd byd y delyn yw’r casgliad hwn, sy’n dwyn ynghyd rhai o delynorion amlycaf Cymru, ar amrywiaeth o offerynnau, yn canu eu hoff alawon Cymreig. Nid damwain a hap yw ein bod yn ymarfer yr ymadrodd “tannau’r galon” – dyma gasgliad sy’n dangos yn glir y cysylltiad agos rhwng dawn y telynor a theimladau dyfnaf y galon. Mwynhewch wledd “caniadau y tannau tyn”.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords