Sain Records

Lleisiau Mignedd - Dyrchefir Fi

Lleisiau Mignedd - Dyrchefir Fi

Cyflwyniad Dafydd Iwan:
Peth peryglus mewn gwlad fach yw dweud fod gennych ffefrynnau arbennig, ond dwi am fentro’ tro hwn, a dweud fod rhywbeth arbennig iawn yn perthyn i Leisiau Mignedd o Ddyffryn Nantlle. Ac mae’r “rhywbeth” hwnnw’n codi’n rhannol o’r traddodiad cryf sy’n gymaint rhan o’r dyffryn – ardal sydd â’i gwreiddiau yn chwedlau’r Mabinogi.

Canlyniad bod yn rhan o draddodiad o’r fath yw bod hoffter o ganu ym mêr eich esgyrn, ac mae hynny’n amlwg yng nghanu’r côr hwn. Daeth cyfnod toreithiog Maldwyn Parry i ben, a throsglwyddwyd ei faton i ddwylo Ceren Lloyd, ac mae’r merched yn cynnal y safon y daethom i’w gysylltu â nhw, a’r unawdwyr yr un modd sef Enid V. Jones, Nia Thomas a Nora Griffiths.

Cyhoeddwyd eu disg gyntaf ar label SAIN yn 2002, a chwe blynedd yn ddiweddarach, cyrhaeddodd y côr binacl ardderchog yn yr wyl Ban-Geltaidd ac Oireachtas Donegal, pan gipiwyd 5 o’r prif wobrau mewn chwe chystadleuaeth, gan gynnwys Prif Dlws yr wyl. Does dim dwywaith bellach nad yw Lleisiau Mignedd yn rheng flaenaf un ein corau merched cyfoes.

Gair o’r Gadair gan Nesta:
Dyma gyfle imi dalu ein diolch cywiraf i’n Cyfarwyddwr Cerdd am roi o’i hamser prin i’n cyfarwyddo. Cawsom ddwy flynedd brysur a chyffrous, gan gyflawni llawer, ond yn goron ar y cyfan cael recordio ein hail CD, a hynny’n fuan ar ôl dathlu 25 mlynedd o ganu! Gobeithio y cawn edrych ymlaen at y dyfodol yn hyderus.

Gair gan Ceren Lloyd, y Cyfarwyddwr Cerdd:
Yn dilyn dwy flynedd brysur o ddysgu caneuon newydd ar gyfer cyngherddau, eisteddfodau, rhaglenni radio a’r Wyl Ban-Geltaidd, cawsom wahoddiad i roi blas o’r gweithgarwch ar CD. Felly dyma nhw – y caneuon sydd wedi apelio fwyaf at y côr dros y blynyddoedd. Gyda diolch i Gareth y cyfeilydd a’r genod am eu hymroddiad, ac am gefnogaeth teulu a ffrindiau, heb anghofio Maldwyn Parry, ein cyn-arweinydd a roddodd sêl ei fendith ar y bennod newydd yma yn hanes y côr.

  • Rhifnod : Sain SCD2587
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords