Sain Records

Piantel - O'r Galon

Piantel - O'r Galon

Ffurfiwyd Piantel yn 2005 ac mae’n ddeuawd offerynnol sy’n dod â dau o gerddorion amlycaf Cymru at ei gilydd. Mae Annette Bryn Parri wedi cyfeilio a pherfformio fel pianydd gyda rhai o sêr mwyaf disglair y byd – Bryn Terfel, Katherine Jenkins, Hayley Westenra, Rhys Meirion, Shan Cothi a Gwyn Hughes Jones i enwi ond rhai. Mae ei chyfraniad i adloniant Cymru yn anfesuradwy. Yn yr un modd, mae Dylan Cernyw yn delynor a chyfeilydd gyda’r amlycaf yng Nghymu, ac yn un sydd wedi dwyn y delyn i gylchoedd a chynulleidfaoedd newydd. Maent wedi ymddangos ddwywaith yng Ngwyl y “Fringe” Caeredin, yn Venue Cymru Llandudno gyda Hayley Westenra, ac i gymeradwyaeth fyddarol yng nghyngerdd Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint yn 2007 pan ddaethant i sylw’r genedl o ddifri am y tro cyntaf.
Rhyngddynt, maent wedi cyhoeddi 5 cryno-ddisg, ac wedi ymddangos fel cyfeilyddion ar ormod o ddisgiau i’w cyfrif! Dyma’u hail CD fel Piantel. Mae’r ddisg hon yn brawf fod Piantel yma i aros, ac yma i ehangu cylch eu hedmygwyr fwyfwy gyda’u trefniannau ysgubol o rai o glasuron y gerddoriaeth gyfoes.

ANNETTE BRYN PARRI
Ganwyd yn Neiniolen, a daeth i amlygrwydd yn ifanc fel pianydd, ac aelod o driawd Genod Ty’r Ysgol. Graddiodd yng Ngholeg Cerdd Manceinion, ac ymunodd â
Phrifysgol Cymru Bangor fel tiwtor piano i fyfyrwyr B.A. a B.Mus. Perfformiodd gerbron Syr Andrew Lloyd Webber, Syr George Solti ac aelodau o’r teulu brenhinol. Bu’n gweithio gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn unawdydd mewn cyngherddau yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Ers 2002, Annette yw Cyfarwyddydd Cerdd Côr Meibion y Traeth, mae’n un o sylfaenwyr-gyfarwyddwyr Canolfan Gerdd William Mathias, ac fel cynhyrchydd a chyfeilydd bu’n gyfrifol am dros 40 o Gryno-Ddisgiau, gan gynnwys “Benedictus” gan Bryn Terfel a Rhys Meirion, a enwebwyd ar gyfer Gwobr y “Classical Brits” yn 2006.

DYLAN CERNYW
Addysgwyd yn Ysgol y Creuddyn, Llandudno, ac mae’n dal i fyw’n yr ardal. Ymhlith ei athrawon telyn roedd Gwennant Pyrs, Dafydd Huw a Robin James Jones, a daeth i amlygrwydd gyntaf fel enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol (1989, 1991 ac 1994) a’r Wyl Gerdd Dant (1992). Mae’n un o gyfeilyddion amlycaf Cymru, ac mae’n perfformio’n rheolaidd fel unawdydd. Bu’n unawdydd yng Ngwyl y Corau yn Neuadd Albert yn 1997, yng Ngwyl y “Fringe” yng Nghaeredin, ac mewn cyfres o gyngherddau Corau Meibion yn rhai o neuaddau mwyaf Gogledd-Orllewin Lloegr. Cyhoeddodd dair CD ar label SAIN.

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2590
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords