Sain Records

Côr Meibion Talgarth - Alawon y Mynydd / Mountain Melodies

Côr Meibion Talgarth - Alawon y Mynydd / Mountain Melodies

Cyhoeddir CD newydd Côr Meibion Talgarth , “Alawon y Mynydd” fel rhan o ddathliadau 40 mlwyddiant y côr, ac mae’r teitl yn arbennig o addas gan fod y recordiad wedi ei wneud yn eglwys Santes Gwendoline, Talgarth, wrth odre’r Mynydd Du. Mae’r eglwys hynafol hon wedi ei chysegru i ferch Brychan, Brenin Brycheiniog, ac mae’n enwog fel y fangre lle cafodd Howell Harris (1735-1773) ei dröedigaeth. Claddwyd ei weddillion ger yr allor yma.
Ffurfiwyd y côr gan griw bach o gantorion a lwyddodd i berswadio athrawes gerdd leol i gymryd at yr awenau. Mae ychydig o’r criw gwreiddiol yn dal yn aelodau, a’r arweinyddes wreiddiol, Morwen Pugh (sy’n 81 oed), sy’n parhau’n Gyfarwyddydd Cerdd. Cynyddodd yr aeodaeth dros y blynyddoedd, a denwyd aelodau o Loegr i rannu eu hoffter o ganu a chwmnïaeth dda.
Bu’r côr yn perfformio led-led Prydain ac Ewrop – yn Neuadd Albert yn Llundain, a Chanolfan y Mileniwm, Stadiwm y Mileniwm a Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddar, cafodd cynulleidfa yn Ypres, Gwlad Belg y cyfle i brofi eu SAIN unigryw.

Mewn Stoc
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2591
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords