Sain Records

Côr Meibion y Fflint - Celtic Connections

Côr Meibion y Fflint - Celtic Connections

Ffurfiwyd y côr yn 1975, ac y mae ei raglen bellach yn cynnwys amrywiaeth eang o ganeuon hen a newydd, mewn nifer o ieithoedd. Mae’r agwedd ryngwladol hon yn cael ei amlygu hefyd yn y nifer o deithiau tramor y côr, yn enwedig felly i Lydaw, lle bu’n cynrychioli Cymru 4 gwaith yng Ngwyl Ryng-Geltaidd Lorient rhwng 1997 a 2007. Buont yn teithio yn yr Almaen, Awstria, Ffrainc a Malta, gan berfformio droeon ym Mharis a Prague. Mae’n un o gorau mwyaf llwyddiannus Cymru mewn cystadleuthau o bob math, yn eu plith yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Gydwladol Llangollen, Gwyl Corau Gogledd Cymru a chystadleuaeth Côr Cymru S4C.

  • Rhifnod : Sain SCD2592
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords