Sain Records

Côr Meibion De Cymru - Inspirations

Côr Meibion De Cymru - Inspirations

Mae CMDC, a ffurfiwyd yn 1982, bellach yn un o brif gorau meibion Cymru. Hwn yw un o gorau mwyaf y wlad, gyda dros 120 o aelodau yn dod o bob cwr o siroedd de Cymru, a rhai sy’n byw erbyn hyn dros y ffin yn Lloegr. Mae’r côr wedi perfformio mewn nifer o neuaddau cyngerdd a chadeirlannau enwocaf y byd, ac wedi teithio droeon yng Ngogledd America, a gwledydd fel Awstralia, Ffrainc, Sbaen, Gwlad Pwyl, Hwngari a’r Weriniaeth Siec. Yn ddiweddar, torrwyd tir newydd i’r côr wrth iddynt gystadlu – ac ennill – cystadleuaeth Corau Meibion Majestic-Torquay. Bob yn ail flwyddyn, mae CMDC yn trefnu cystadleuaeth Cerddor Ifanc Cymru Texaco ar y cyd gyda’u prif noddwr Chevron.

  • Rhifnod : Sain SCD2595
  • Label: Sain
  • Genre: choir
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords