Sain Records

Ysgol Glanaethwy - O Fortuna

Ysgol Glanaethwy - O Fortuna

Mae’n anodd credo fod deunaw mlynedd wedi mynd heibio ers i’r disgyblion cyntaf fynychu eu gwers gyntaf yn Ysgol Glanaethwy. Deunaw mlynedd o lwyfannu sioeau, cystadlu a chynnal cyngherddau yn ddi-dor fu eu hanes ers hynny a bu’r ysgol yn llwyddiannus ar sawl achlysur yn ein gwyliau cenedlaethol yn ogystal ag ennill sawl gwobr yng Ngŵyl Ryngwladol Llangollen, Gŵyl Music For Youth yn Llundain, Y Sainsbury’s Choir of the Year a’r Barclays Music Theatre Awards. Mae’r ysgol wedi teithio’n helaeth hefyd i’r Alban, Iwerddon, Y Swistir, Yr Eidal, Yr Iwcraen, Hwngari, a Bwlgaria, gan ennill nifer o wobrau a chefnogwyr dros y blynyddoedd. Y llynedd yn unig fe’u dyfarnwyd yn Gôr yr Ŵyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl ,Gorawl Stena a’r Ŵyl Ban Geltaidd yn Nonegal. Hon yw trydedd cryno ddisg yr ysgol, ac arni mae rhai o uchafbwyntiau’r gyfres a darodd bluen newydd arall yn eu het dros wyliau’r haf, sef y gyfres Last Choir Standing. Bu hwn yn llwyfan newydd i’r ysgol a ddaeth a gymaint o gefnogwyr newydd yn ei sgil. Ond mae’r ddisg hefyd yn cynnwys sawl hen ffefryn i’r selogion hynny sydd wedi’n cefnogi’n ffyddlon dros y blynyddoedd, ac yn gyfle yma i ninnau hefyd ddiolch iddyn nhw, un ag oll, am eu hamser, eu hanogaeth, a’u cefnogaeth dros gyfnod mor hir, ond sydd eto mond yn teimlo fel ddoe!

Diolch o galon ichi i gyd.

 • Cor Ieuenctid / Cor Iau

Rhestr y Traciau

 1. O Fortuna
 2. Circle of Life
 3. Dyrchefir Fi
 4. Dwed Wrthym Pam
 5. And All That Jazz
 6. Dansi Na Kuimba
 7. Y Clwb Jazz
 8. Dal i Gredu
 9. Try a Little Tenderness
 10. Yfory
 11. Er Hwylio'r Haul
 12. Cerddaf y Strydoedd Tywyll
 13. Adiemus
 14. Iesu Yw

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords