Sain Records

Elwyn Jones - 20 o'i Ganeuon Gorau

Elwyn Jones - 20 o'i Ganeuon Gorau

Y llais angerddol o Lanbedrog yn cyflwyno’i hoff emynau a chaneuon ysbrydol.

Enillodd Elwyn Jones, y canwr a gysylltwyd yn glos â dau bentref yn Llyn, sef Llanaelhaearn a Llanbedrog, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni yn 1957. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd ei record gyntaf, ac enillodd le yng nghalonnau miloedd o bobl fel dehonglwr emynau ac unawdau crefyddol. Roedd gwerthiant ei recordiau ar label Dryw drwy’r 60au hwyr a’r 70au yn brawf amlwg o’i apêl, a daeth yn un o leisiau mwyaf cyfarwydd y cyngerdd a’r Gymanfa Gymraeg.

Recordiodd ei record hir ar label SAIN yn 1977, ac yn awr, dyma gyfle i gasglu ynghyd ei ganeuon mwyaf adnabyddus o’i recordiau cynnar a’r record honno, fel y gellir ail-fyw y profiad o wrando ar ei lais cwbl arbennig.

Treuliodd ran olaf ei fywyd yn Llanbedrog, a daeth enw’r pentref hwnnw’n rhan o’i enw yntau, gymaint felly fel y gall Dai Jones gyfeirio ato ar ei raglen “Ar eich cais” fel “yr hen Lanbedrog annwyl”.

Gwyddom y bydd y casgliad hwn yn cael derbyniad gwresog gan filoedd o’r rhai sy’n cofio’i glywed yn canu’n fyw, a bydd rhagor a gaiff bleser di-gymysg o wrando ar y llais unigryw am y tro cyntaf. O un peth gallwn fod yn sicr – ni chlywn ni fyth eto ganwr tebyg i Elwyn Jones.

  • Rhifnod : Sain SCD2598
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords