Sain Records

Ar Dymor Gaeaf

Artistiaid Amrywiol - Ar Dymor Gaeaf

Casgliad newydd o garolau Plygain gan rai o’n carolwyr amlycaf, sy’n dangos fod y traddodiad yn fyw ac yn iach heddiw! Mae’n cynnwys traciau wedi eu recordio’n arbennig a pherfformiadau byw a recordiwyd ym Mhlygain Llanerfyl, ynghyd â thraciau diweddar sy’n adlewyrchu parhad y traddodiad unigryw hwn.

Cawn berfformiadau gan garolwyr o Faldwyn, rhai fel Parti Cut Lloi, Emlyn ac Arwyn Evans, Emyr Davies, a Bechgyn Aelwyd Penllys. Triawd Foeldrehaearn yw un o’r enwau mwyaf adnabyddus ym Maldwyn mae’n siwr, a cHlywir Angharad a Guto, to newydd y teulu’n canu gyda’u taid, John Lewis – arwydd pendant fod y Plygain yn parhau’n draddodiad teuluol.

Gwelwyd adfywiad yn y blynyddoedd diwethaf, nid yn unig yng nghadarnle’r traddodiad, ond hefyd mewn ardaloedd eraill. Mae Parti’r Penrhyn yn dod o ardal Penrhyncoch (Aberystwyth) yn canu mewn Plygeniau ar hyd a lled y wlad. Yn ogystal ag un o’r hen ffefrynnau, fe’u clywir ar y CD yn canu carol newydd o waith Maurice Loader a Caradog Williams – partneriaeth lwyddiannus sy’n cyfleu gwir naws y garol blygain draddodiadol, o ran geiriau a cherddoriaeth. Cenir carol arall o’u gwaith gan Rhiannon a Trefor Pugh, dau amlwg arall yn y Plygeiniau diweddar. Ar y CD hefyd clywir llais y diweddar Geraint Vaughan Jones – un wnaeth waith amhrisiadwy’n casglu a chyhoeddi nifer o’r hen garolau, ac a fu’n ficer ym Mallwyd am flynyddoedd.

Ynghyd â thraciau gan Feibion Llywarch, Arfon Gwilym a’i frodyr Gerallt Rhun a Dyfan Roberts a ‘chogia’ Llanfihangel, dyma gasgliad sydd, yng ngeiriau Rhiannon Ifans, yn rhoi blas i ni o’r traddodiadol a’r newydd, ac sy’n “ddrych o’r adfywiad hyfryd a fu yn y dull hwn o ganu”.

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2599
  • Label: Sain
  • Genre: Holiday
  • Fformat: Compilation
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords