Sain Records

Glanaethwy & Da Capo - Rhapsodi

Glanaethwy & Da Capo - Rhapsodi

Ers ein llwyddiant yn y gyfres Last Choir Standing mae amserlen y côr wedi bod yn llawn iawn. Cawsom groeso brwd ym mhob cwr o’r wlad a chawsom hefyd y cyfle i ganu mewn lleoliadau a neuaddau hynod o ddifyr gydag artistiaid a cherddorfeydd o fri. Daeth hefyd y cyfle i ni recordio cyfres o chwe rhaglen i S4C yn ddiweddar, a ffrwyth llafur y gyfres honno yw y rhan fwyaf o’r caneuon ar y CD hwn. Uchafbwynt arall yr ydym yn edrych ymlaen yn eiddgar ato yn 2010 yw ein taith i Shaoxing yn China i’r Gemau Olympaidd Corawl. Bydd rhyw chwe-deg o wledydd y byd yn cystadlu yno a bydd yn fraint aruthrol i ni gynrychioli Cymru ymysg goreuon y byd.

Ffurfiwyd Da Capo nôl yng Ngwanwyn 2009, pan ddaeth nifer o gyn-aelodau o Gôr Glanaethwy at ei gilydd i berfformio yng nghyfres deledu Glanaethwy ar S4C. Roedd y profiad o weithio gyda’n gilydd unwaith eto yn brofiad mor arbennig fel bod yr aelodau wedi dal ati i ymarfer ac maent yn bwriadu lansio’r grwp ar ei newydd wedd yn ystod hydref 2010. Dyma griw o berfformwyr ymroddgar sy’n edrych ymlaen rwan i ddatblygu sioe fyw, a chreu rhywbeth newydd i’r byd adloniant ysgafn yng Nghymru.

Rhestr y Traciau

 1. Eryr Pengwern - Glanaethwy
 2. Son of a Preacher Man - Da Capo
 3. Yr Hedydd - Glanaethwy
 4. Rhythm y Ddawns - Glanaethwy
 5. Alaw Mair - Glanaethwy
 6. You've Got a Friend - Da Capo
 7. Italian Salad - Glanaethwy
 8. Un Nos Ola Leuad - Da Capo
 9. The Way Old Friends Do - Glanaethwy
 10. Y Nos yng Nghaer Arianrhod - Da Capo
 11. Bohemian Rhapsody - Glanaethwy

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords