Sain Records

Y Glerorfa - Yn Fyw / Live

Y Glerorfa - Yn Fyw / Live

Cerddorfa Werin Cymru

Yn Nhachwedd 2006 roedd Clera – Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru – yn dathlu penblwydd arbennig yn 10 oed. Prif waith y gymdeithas drwy gydol y 10 mlynedd honno oedd trefnu gweithdai: dysgu alawon Cymreig, a dysgu sut i’w chwarae yn y dull traddodiadol. Ffrwyth y gweithdai hynny oedd y 40 o gerddorion a gasglwyd ynghyd ar gyfer y cyngerdd pen blwydd yn Galeri, Caernarfon. Gan mai Clera yw enw’r mudiad, awgrymodd rhywun yr enw Clerorfa – gyda thafod mewn boch i ddechrau, ond yna fe gydiodd.Er nad oedd unrhyw gynlluniau pendant yn dilyn y cyngerdd hwnnw, roedd yr ymateb brwd i’r noson yn golygu mai dal ati fyddai raid. A hanes o ddatblygiad a llwyddiant cyson fu hi ers hynny, yn cyrraedd uchafbwynt yng Ngwyl Geltaidd An Oriant yn Llydaw yn haf 2008, lle’r oedd pob cynulleidfa yn gwirioni, yn ogystal â’r wasg a’r cyfryngau.Yn Ebrill 2009 felly, cam naturiol oedd gofyn i gwmni SAIN recordio cyngerdd byw yn Galeri, Caernarfon. Tasg nid bychan oedd gwneud cyfiawnder â’r holl delynau, ffliwtiau, ffidlau, pibau, pibgyrn, y clocsiau a’r cantorion unigol, heb sôn am ymateb gwresog y gynulleidfa, sef rhan hanfodol o unrhyw berfformiad byw. Yn ffodus mae un aelod o’r Glerorfa, Siwan Evans, yn digwydd bod yn beiriannydd gyda chwmni SAIN!Rhoi bywyd newydd i hen alawon Cymru, a’u cyflwyno mewn dull syml a di-lol – dyna yw nod y Glerorfa. Ond mae’r Glerorfa hefyd yn cwmpasu traddodiadau eraill Cymru hefyd, yn ganu gwerin, canu penillion a chlocsio. Mae’r recordiad hwn, gobeithio, yn cyfleu bwrlwm a brwdfrydedd y criw rhyfeddol hwn – cyfran dda ohonynt yn bobl ifanc – ac yn taro yn ei dalcen unwaith ac am byth unrhyw syniad mai rhywbeth diflas a di-fflach yw traddodiad gwerin Cymru.

Lawrlwytho Yn Unig
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2607
  • Label: Sain
  • Genre: Instrumental
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords