Sain Records

Bob Roberts - Tai'r Felin

Bob Roberts - Tai'r Felin

Y casgliad cyflawn o recordiadau Bob Tai’r Felin, gyda thraciau ychwanegol gan John Thomas, Moi Tai’r Felin ac Arthur D. Jones.

Cyflwyniad i’r casgliad newydd:Mae SAIN yn ei chyfri’n fraint i gael cyhoeddi’r casgliad newydd hwn o ganeuon Bob Tai’r Felin, a hynny ar achlysur cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ym mro’r canwr ei hun. Clywir yma hefyd lais ei gyfaill John Thomas, Maesyfedw, ac yn ychwanegol at y casgliadau gwreiddiol a gyhoeddwyd ar label SAIN yn y gorffennol, ychwanegwyd trac arall gan Bob Roberts (“Wele frân yn dechrau nythu”), a thrac unigryw o fab Bob, Moi Tai’r Felin yn canu deuawd gydag Arthur D. Jones, Alltygwine, Llanuwchllyn. Mae’r recordiad hwn, a wnaed yn Alltygwine yn y 50au, yn dangos fel y trosglwyddwyd dawn y tad i’r mab, gyda dogn helaeth o hiwmor oedd yn gwbl nodweddiadol o’r traddodiad.Diolch i Carys, merch Moi ac wyres Tai’r Felin, am y traciau ychwanegol.Braint hefyd yw cael atgynhyrchu cyflwyniadau coeth Robin Williams i’r ddwy albym wreiddiol, a chwith meddwl fod y talentau disglair hyn i gyd bellach wedi mynd o’n plith. Ond erys yr atgofion am eu hathrylith, a diolch i’r oes ddigidol hon, erys eu lleisiau hefyd, ac y mae’r atgofion a’r lleisiau fel ei gilydd yn amhrisiadwy.D.I.

Mewn Stoc
£5.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2608
  • Label: Sain
  • Genre: Country
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords