Sain Records

Côr Meibion Silwriaid Rhymni - The Silurian Sound

Côr Meibion Silwriaid Rhymni - The Silurian Sound

Crewyd y côr hwn yn 1951, ac y mae’r casgliad newydd yma’n rhan o’r dathliadau wrth iddo nesu at ei ben-blwydd yn drigain. Mae’r caneuon yn y casgliad yn dod o sawl gwlad, sy’n adlewyrchu’r modd y bu’r côr yn teithio dramor droeon, ac yn gwahodd corau o wledydd eraill i Gymru. Wedi llwyddiannau yn yr Eisteddfod Genedlaethol a sawl cystadleuaeth arall, mae’r côr wedi canolbwyntio ar gyngherddau a recordiau, gan godi arian at nifer o achosion da yn sgîl hynny.

  • Rhifnod : Sain SCD2611
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords