Sain Records

Deugain Sain - 40 Mlynedd

Deugain Sain - 40 Mlynedd

Pecyn 3CD yn cynnwys 40 o ganeuon i gynrychioli 40 mlynedd cyntaf cwmni SAIN. Os ydych am gael blas o oreuon canu poblogaidd Cymru 1969 – 2009, dyma’r un i chi!

40 o ganeuon i ddathlu 40 mlynedd o recordiau SAIN.

Dros gyfnod o ddeugain mlynedd, mae llu dirifedi o gerddorion, cantorion a pherfformwyr o bob math wedi bod drwy stiwdio SAIN. Ac yn yr achos yma, mae’r ymadrodd “stiwdio SAIN” yn cynrychioli llawer mwy na’r un stiwdio fawr yn y Ganolfan ger Llandwrog lle bu’r mwyafrif yn recordio ers dechrau’r 80au. Yn y blynyddoedd cynnar, roedd SAIN yn defnyddio stiwdios yng Nghaerdydd, Llundain a Bryste, ac yn fwyaf arbennig stiwdio Rockfield, Trefynwy, cyn addasu beudy Gwernafalau, Llandwrog yn stiwdio 8-trac yn 1974. Y cam mawr nesaf oedd adeiladu Stiwdio Un yn y Ganolfan nid nepell o Wernafalau (agorwyd ym Mawrth 1980), gan ychwanegu Stiwdio Dau ati (ar gyfer cymysgu yn bennaf) yn 1987, a Stiwdio Tri (ar gyfer dybio cartwnau a llogi allan) yn 2008.
Erbyn hyn, gellir ychwanegu nifer o fannau eraill lle mae artistiaid SAIN yn recordio yng Nghymru, gan gynnwys wrth gwrs y duedd gynyddol i recordio “gartre”. Dyna un peth na ellir dianc rhagddo yn y byd recordio, sef esblygiad carlamus y dechnoleg, yn enwedig felly wedi troi o fyd yr analog i’r digidol, ac erbyn hyn rhaid byw gyda’r ffaith fod mwy a mwy o gerddoriaeth yn cael ei “lawr-lwytho” oddi ar y Wê fyd-eang, a llai yn cael ei brynu drwy’r siopau.

Ond beth bynnag am y chwyldro digidol, yn y bôn mae cwmni recordio fel SAIN yn dal i ddelio gyda’r un peth, sef pobol yn creu cerddoriaeth a chaneuon i ddiddanu ac i gyffroi pobol eraill. A bu’r deugain mlynedd diwethaf yn brofiad na fynnwn fod wedi ei golli am bris yn y byd: deugain mlynedd o fwrlwm di-stop, o greadigrwydd di-derfyn, o dalentau traddodiadol a mentrus, arbrofol a chaboledig. Testun rhyfeddod imi o hyd yw gallu’r Cymry i gynnal y fath amrywiaeth o gerddoriaeth, a theg yw dweud fod rhai o brif gwmniau recordio’r byd hefyd bellach yn llawer mwy ymwybodol o Gymru fel ffynhonell talent gerddorol ddihysbydd.

Wrth feddwl am yr unigolion, y grwpiau, y corau a’r offerynwyr a fu’n recordio i wahanol labeli cwmni SAIN dros y deugain mlynedd, a hynny mewn pob math o draddodiad ac arddull – yn emynau a cherdd dant, yn ganu gwerin a chlasurol, yn ganu gwlad a roc a phop o bob disgrifiad – tasg gwbl amhosib yw crynhoi’r cyfan a’i ddistyllu’n ddeugain trac. Felly bu’n rhaid inni ar gyfer y casgliad hwn ganolbwyntio’n bennaf ar y caneuon gwreiddiol, y cyfansoddiadau hynny sy’n adlewyrchu arddulliau poblogaidd y deugain mlynedd, ac sy’n dweud rhywbeth am y cyfnod y cyfansoddwyd nhw ynddo. Nid yw’n ddarlun cynhwysfawr o gerddoriaeth Cymru yn ei holl amrywiaeth, ond yn hytrach yn gofnod o ganeuon newydd Cymraeg y pedwar degawd, gyda dyrnaid o addasiadau sydd wedi ennill eu plwy fel caneuon Cymraeg yn eu plith.

Wrth ddiolch i bawb ohonoch am eich cefnogaeth dros y deugain mlynedd cyffrous hyn yn hanes Cymru, gobeithiwn y cewch flas ar ail-fyw y cyfnod yn SAIN y caneuon hyn, ac i brofi hefyd rai o’r lleisiau sy’n gaddo y bydd yfory i Gymru, os nad yr un fath, hyd yn oed yn well.

Dafydd Iwan.

Lawrlwytho Yn Unig
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2618
  • Label: Sain
  • Genre: Compilation
  • Fformat: Boxed Set
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords