Sain Records

Côr Meibion Hendy-Gwyn a'r Cylch - Anthem

Côr Meibion Hendy-Gwyn a'r Cylch - Anthem
Côr Meibion Hendy-Gwyn a’r Cylch

O dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cerdd, Juliet Rossiter, cyflwynwn ein chweched recordiad i’ch sylw. Dengys y cofnodion fod y côr wedi bodoli ers dros gan mlynedd, a’i hanes yn olrhain yn ôl i 1895. Daw’r aelodau o ardal eang, sy’n cynnwys Hendygwyn, Clunderwen, Llanboidy, Maenclochog, Dinbych y Pysgod a Hwlffordd. Mae’r côr wedi cystadlu mewn amryw o gystadlaethau dros y blynyddoedd, ac wedi bod yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr adran
40-60 o leisiau. Cynhelir cyngherddau yn rheolaidd, llawer ohonynt ar gyfer achosion elusennol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r côr wedi teithio dramor, drwy gynnal cyngherddau yn Tramôre a Killarney yn Iwerddon, Pripriac a Saint Grègoire, Rennes yn Llydaw. Bu’r côr yn perfformio hefyd yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain, Arena MEN ym Manceinion a Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, heb anghofio’r teithiau yn y blynyddoedd cynt i Awstria, Yr Iseldiroedd a Gwˆyl Corc yn Iwerddon.
Ein gobaith yw y cewch oriau o fwynhad wrth wrando ar y casgliad newydd hwn.

Mewn Stoc
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2621
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords