Sain Records

Côr Iau Glanaethwy - Ymlaen â'r Gân

Côr Iau Glanaethwy - Ymlaen â'r Gân

Yn dilyn llwyddiant y gryno-ddisg O Fortuna gan Ysgol Glanaethwy, rydym yn falch o gael rhyddhau ein cryno-ddisgiau diweddaraf, y nail gan y Côr Hyn a Da Capo, a hon gan y Côr Iau. Bu’r gyfres deledu Glanaethwy yn hynod o boblogaidd, a phenderfynwyd rhyddhau cryno ddisg gan y ddau gôr ar wahân y tro yma gan fod gymaint o ddeunydd yn y pair fel petai. Mae yna dros 120 o aelodau bywiog yn y Côr Iau, ac mae’r oedran yn amrywio o 8 i 14 oed. Bu’n gyfnod hynod o brysur yn ddiweddar ac mae’r côr yn mynd o nerth i nerth, boed hynny mewn cystadleuthau neu gyngherddau. Yn enillwyr cyson mewn gwyliau cerddorol fel Eisteddfod Llangollen, yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwyl Gorawl Gogledd Cymru, Music for Youth a Chôr Cymru, mae’r côr wrth eu boddau yn wynebu unrhyw sialens cerddorol newydd. Yn dilyn ein llwyddiant yn Music for Youth eleni, cawsom gyfle i berfformio ym Mhroms yr Ysgolion yn Neuadd Albert Llundain gan fwynhau’r achlysur arbennig yn arw. Mae’r caneuon ar y gryno-ddisg yma yn rhai o ffefrynnau’r côr, ac mae’r gân With my voice wedi ei chyfansoddi’n arbennig ar eu cyfer gan Einion Dafydd a Cefin Roberts.

Rhian Roberts

Rhestr y Traciau

 1. With My Voice
 2. Harbwr Diogel
 3. Haleliwia
 4. As Long as I Have Music
 5. Robin Ddiog
 6. Mi Roddaf Gân Gyda'm Ysbryd
 7. Ysbryd y Nos
 8. Carol Nadolig
 9. Nos Da 'Nawr
 10. Ymlaen â'r Gân

Mewn Stoc
£2.99 £12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2624
 • Label: Sain
 • Genre: World
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2010

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords