Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Ffrindiau Ryan

Artistiaid Amrywiol - Ffrindiau Ryan

Casgliad arbennig o ganeuon Ryan Davies a nifer o’r artistiaid blaenllaw a fu’n rhannu llwyfannau Cymru gydag ef.

Cyflwyniad gan Dafydd Iwan:
Roedd Ryan Davies yn athrylith arbennig iawn, a’r artist cyntaf i gael ei benodi fel perfformiwr Cymraeg proffesiynol ar deledu yng Nghymru. Ei gryfder oedd ei allu i apelio at gynulleidfaoedd yn y ddwy iaith, a hynny fel canwr a digrifwr, ac fel actor amryddawn. Roedd hefyd yn gyfansoddwr medrus, ac yn cyfeilio iddo’i hun ar biano a thelyn. Cyn ei farw disymwth yn 1977 yn Nhalaith Efrog Newydd yn ddim ond 40 oed, rhannodd y llwyfan gyda llu o gantorion eraill, gan gynnwys ei gydymaith agos Ronnie Williams, a hynny’n aml yng nghlwb y “Double Diamond” yng Nghaerffili.

Mae llawer o’r artistiaid hynny a fu’n perfformio gyda Ryan i’w clywed ar y CD hon, sy’n dangos ehangder y talentau oedd ar gael yng Nghymru yn 60au a 70au’r ugenifed ganrif. Bydd y casgliad hwn yn siwr o ail-greu awyrgylch un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous yn hanes adloniant ysgafn yng Nghymru.
Diolch i weddw Ryan, Irene Ryan-Davies, a’r plant Arwyn a Bethan, am eu cyd-weithrediad parod iawn wrth roi’r casgliad hwn at ei gilydd.

  • Rhifnod : Sain SCD2634
  • Label: Sain
  • Genre: Compilation
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2010

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords