Sain Records

Dylan Cernyw - Cartref - Home

Dylan Cernyw - Cartref - Home

Mae DYLAN CERNYW yn un o delynorion amlycaf Cymru, fel unawdydd disglair, cyfeilydd amryddawn ac fel rhan o ddeuawd telyn Arpe Dolce a deuawd telyn/piano Piantel.

Yn Eisteddfod Genedlaethol 2011 cafodd Dylan Cernyw ei urddo i’r Orsedd am ei waith fel cyfeilydd a thelynor yn ein gwyliau cenedlaethol. Mae wedi teithio yn helaeth fel unawdydd telyn a chyfeilydd, ac wedi perfformio yn Neuadd Frenhinol Albert gan rannu llwyfan gyda llu o artistiaid byd-enwog.

Mae Dylan yn falch o gyflwyno i chi ei bedwaredd albwm i’w rhyddhau ar label Sain gan obeithio eich bod yn ei mwynhau cymaint ag y gwnaeth ef fwynhau ei chreu.

Mae Dylan yn perfformio ar delyn drydanol Lyon & Healy Silver Silhouette, telyn Salvi Aurora, telyn aur Venus Paragon, a thelyn werin a gothic hwyr Erard.

Arpe Dolce
Mae’r ddau delynor Angharad Wyn Jones a Dylan Cernyw yn adnabyddus fel unawdwyr ar y delyn yn perfformio amrywiaeth eang o gerddoriaeth. Yn ogystal â hyn mae Angharad yn rhan o’r pedwarawd telyn ‘Four Girls Four Harps’ a Dylan yn rhan o’r ddeuawd biano a thelyn ‘Piantel’, gydag Annette Bryn Parri.

Oherwydd eu gweithgarwch ym maes y delyn mae Dylan ac Angharad wedi adnabod ei gilydd ers blynyddoedd, ac yn ddiweddar penderfynodd y ddau ffurfio ‘Arpe Dolce’. Mae eu perfformiadau disglair yn profi nad offeryn clasurol yn unig yw’r delyn drwy gymysgu arddulliau traddodiadol a modern gydag elfen o jas.

  • Rhifnod : Sain SCD2665
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords