Sain Records

Côr Rhuthun - Bytholwyrdd

Côr Rhuthun - Bytholwyrdd Yn 1980 daeth Morfydd Vaughan Evans â chriw o ferched o ardal Rhuthun at ei gilydd i ffurfio parti merched ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Abergele. Bu’r parti’n llwyddiannus a chyn pen dim, roedd bechgyn y fro am ymuno. Felly yn 1981 ffurfiwyd Côr Aelwyd Rhuthun (a ddaeth yn ddiweddarach yn Gôr Ieuenctid Rhuthun ac wedyn yn Gôr Rhuthun a’r Cylch) o dan arweinyddiaeth Morfydd gyda Beryl Lloyd Roberts yn cyfeilio.

Mae’r côr wedi ennill y brif gystadleuaeth i gorau cymysg yn yr Eisteddfod Genedlaethol chwe gwaith, y drydedd wobr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 1996, a’r wobr gyntaf yng Ngwyl Gorawl Ryngwladol Sligo yn Iwerddon yn 2006. Bu nifer fawr o ymddangosiadau ar deledu a radio dros y blynyddoedd, a chyhoeddwyd nifer o Gryno-Ddisgiau.

Bu’r Côr yn cystadlu mewn nifer o wyliau cerdd dros y blynyddoedd gan gynnwys Killarney a Sligo yn yr Iwerddon ac Eindhoven yn yr Iseldiroedd, ac ar deithiau i wneud cyngherddau ym Mharis ac yng ngefeilldref Rhuthun, sef Briec yn Llydaw. Un o’r uchafbwyntiau yn hanes y Côr oedd perfformio a recordio gwaith comisiwn Robat Arwyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001, sef Atgof o’r Sêr, gyda Bryn Terfel a Fflur Wyn. Yn 2003 cafodd y côr wahoddiad i ffurfio côr unedig gyda Chôr Eifionydd a Chantorion Sirenian ar gyfer recordiad teledu o Meseia Handel yn y Gymraeg ar gyfer S4C, yng nghwmni’r unawdwyr Bryn Terfel, Eirian James, Shan Cothi a chyn aelod o’r Côr, sef Rhys Meirion. Gwahoddodd Rhys y Côr i gyd-ganu tair cân ar ei CD Pedair Oed (2004) yn ogystal â charol newydd, Un Enaid Bach, ar CD Nadolig Newydd yn 2006. Yn 2006 hefyd, fel rhan o ddathliadau’r côr yn 25 oed, recordiwyd Er Hwylio’r Haul, gwaith gan Robat Arwyn i goffau Llywelyn ein Llyw Olaf.

Yn dilyn marwolaeth Morfydd Vaughan Evans yn mis Hydref 2007 penodwyd Robat Arwyn yn arweinydd y Côr. Mae Arwyn wedi bod yn yn aelod o Gôr Rhuthun a’r Cylch ers 1981 ac yn cyfeilio a chyfansoddi iddynt ers 1987. Mae Arwyn yn cael ei gydnabod fel yn o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog a phoblogaidd Cymru, a phrin bod unrhyw gôr drwy Gymru benbaladr bellach heb waith o eiddo Robat Arwyn yn ei raglen.

Traciau: Bytholwyrdd; Ysbryd y Nos; Mae Rhywun yn y Carchar; Nid Llwynog oedd yr Haul; Mr Duw; O Nefol Addfwyn Oen; Yfory; Mynydd yr Esgyniad; Brenin y Sêr; A Gwnaeth y Sêr; Mae’r Sêr yn Canu; Pedair Oed; Benedictus; Agnus Dei; Lux Aeterna; Er Hwylio’r Haul; Rwy’n dy Weld yn Sefyll*; Mundi Renovatio*; Anfonaf Angel*; Mae ‘Nghân yn Gadarn yn yr Iôr*.

  • Rhifnod : Sain SCD2671
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords