Sain Records

Côr y Penrhyn - Anthem

Côr y Penrhyn - Anthem

Dyma ein cyflwyniad cerddorol diweddaraf. Bu’r
broses o’i greu yn ddiddorol ac unigryw yn hanes y
côr. Dyma daith gerddorol o Glwb Criced a Bowlio
Bethesda i stiwdio fyd enwog y BBC yn Maida Vale,
Llundain. Dyma arlwy o’r traddodiadol i’r cyfoes,
o’r crefyddol i’r gwerin, o dreftadaeth a diwylliant
y capel Cymreig i ysblander brodorol De Affrica.
Dyma gymharu’r baróc Ewropeaidd gyda rhythmau
grymus y gân ysbrydol Negroaidd. Dyma gyfuno sŵn
melfedaidd a chysurus Y Gymraeg gydag urddas yr
hen Ladin.
Mae’r recordiad hwn wedi amlygu gwthio
pendant ar ein ffiniau cerddorol a chredwn y bydd yn
diffinio’r côr am y blynyddoedd nesaf. Yn ysbryd un o
brif ganeuon y CD, Pererin Wyf, gobeithiwn yn fawr y
byddwch yn mwynhau’r Anthem ddyddiau’ch oes.

Mewn Stoc
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2679
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords