Sain Records

Elen Hydref - Elen Hydref

Elen Hydref - Elen Hydref

Ganwyd Elen yn 1987 a chafodd ei magu ym Mhorthmadog. Dechreuodd ganu mewn Eisteddfodau lleol pan yn ifanc cyn dysgu chwarae’r piano, y delyn a’r ffliwt. Yn 16 oed, ar ôl astudio gyda Dylan Wyn Rowlands ac Elinor Bennett yng Nghymru, dechreuodd Elen ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd Purcell, cyn symud ymlaen i’r Academi Gerdd Frenhinol i astudio gyda Skaila Kanga a Catherine White. Graddiodd gyda BMus Dosbarth Cyntaf o’r Academi yn 2011 ac yna gydag MA (Distinction) a DipRAM yn 2012 gyda chefnogaeth The Countess of Munster Musical Trust, Cyngor Celfyddydau Cymru, Musicians Benevolent Fund a The Arts and Humanities Research Council.
Fel unawdydd, mae Elen wedi bod yn perfformio mewn lleoliadau ar draws Prydain ac Ewrop ers pan yn ifanc. Pan oedd yn 12 cafodd ei dewis i berfformio yn Nghyngerdd Cenedlaethol ABRSM ar gyfer y rhai a lwyddodd yn aruchel, a gynhaliwyd yn Covent Garden. Fe berfformiodd yn yr European Harp Symposium yn Lyon yn 2004 ac yn y World Harp Congress yn Nulyn yn 2005. Mae Elen wedi rhoi datganiadau yn Chichester Festivities, Colston Hall, ‘Harp Masters’ Y Swistir ac yn ddiweddar yng Ngwŷl Penblwydd 40 Telynau Camac yn Ancenis, Ffrainc. Yn mis Mawrth 2012, perfformiodd ‘Danses’ gan Debussy gyda Cherddorfa St. John’s yn yr Amugeddfa Ashmolean yn Rhydychen. Mae Elen yn rhan o ‘The Countess of Munster Musical Trust Recital Scheme’.
Mae gwaith cerddorfaol Elen yn cynnwys cyngherddau gyda’r Royal Philharmonic Orchestra, The Royal Philharmonic Concert Orchestra a’r English Philharmonic Orchestra. Bu Elen yn aelod o Gerddorfa Ieuenctid Prydain, Cerddorfa Ieuenctid Cymru a chymerodd ran yn y London Sinfonietta Academy 2011. Ar hyn o bryd mae’n aelod o’r Joe Wright Octet ac wedi chwarae gyda hwy mewn lleoliadau jazz ar hyd a lled Llundain.
Mae Elen wedi ennill llawer o wobrau mewn amryw o Eisteddfodau a Gwyliau Cerdd Dant, gan gynnwys y Rhuban Glas offerynnol i rai dan 16 yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002. Fe enillodd yr ail wobr yng Nghystadleuaeth Cerddor Ifanc Cymru Texaco 2003 a derbyniodd wobr Walter Todds yng Nghystadleuaeth Cerddor Ifanc BBC Prydain 2004. Yn 2011 fe enillodd Gystadleuaeth Telyn Camac, Llundain ac Ysgoloriaeth Nansi Richards. Yn ystod ei hamser yn yr Academi mae wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Delyn Guy Magrath a Gwobr Renata Scheffel Stein am yr arholiad terfynol telyn gorau 2011 a 2012. Fe gyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth ‘Patrons Award’ yr Academi yn Neuadd Wigmore 2012 a chafodd ‘Highly Commended’ yn y ‘RAM Club Prize’ 2012. Mae hi’n un o enillwyr gwobr ‘Martin Musical Scholarship Fund’ 2012.

  • Rhifnod : Sain SCD2683
  • Label: Sain
  • Genre: Classical, Instrumental
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords