Sain Records

Rhys Meilyr - Rhoi’r Wên yn Ôl

Rhys Meilyr - Rhoi’r Wên yn Ôl

Y llais ifanc gwych o Fôn yn canu clasuron Cymraeg a Saesneg

Yn dilyn llwyddiant ei CD gyntaf, mae Rhys wedi parhau i fod yn brysur gyda sawl cyngerdd amrywiol sydd wedi ei weld yn mynd ar hyd a lled Cymru yn diddanu cynulleidfaoedd. Llynedd cafodd ei wahodd gan Wynne Evans (“Gio Compario”) i gymryd rhan mewn cyngerdd oedd yn lansio ei CD yn y ‘Lyric’ yng Nghaerfyrddin. Bu Rhys hefyd yn recordio i rifyn Nadolig ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ o Lanrwst. Yn dilyn llwyddiant yn yr Urdd unwaith eto cafodd Rhys wahoddiad i ganu yn yr Wyl Gymreig ym Mharis am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ddiweddar bu uchafbwynt yng ngyrfa Rhys, wrth iddo fynd dros y ffin i ganu yn Lloegr am y tro cyntaf, fel unawdydd yn y cyngerdd ‘Mil o Leisiau’ ym Manceinion.

Yn ei amser hamdden, mae Rhys fel unrhyw fachgen o’i oed, yn mwynhau cicio pêl hefo’i ffrindiau ac yn brysur yn chwarae pêl droed bob dydd Sadwrn i dim ieuenctid Talwrn.

Hon yw ei ail CD, ac fe’i recordwyd cyn i Rhys gymryd seibiant o ganu am gyfnod. Clywir bod ei lais wedi aeddfedu cryn dipyn ers rhyddhau’r CD gyntaf llynedd. Mae diolch arbennig i Annette Bryn Parri am gyfeilio ac am ei chyngor a chefnogaeth wrth wneud y CD hon, gan fod llais Rhys yn newid cymaint. Mae Rhys yn falch iawn o gael recordio cân a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y CD gan Ynyr Llwyd.

Hoffai Rhys ddiolch i Sharon Evans, Olwen Jones a Leah Owen am eu hyfforddiant ar hyd y blynyddoedd ac i’w wrandawyr am eu cefnogaeth a’u geiriau caredig bob amser.

  • Rhifnod : Sain SCD2663
  • Label: sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords