Sain Records

Tecwyn Ifan - Llwybrau Gwyn

Tecwyn Ifan - Llwybrau Gwyn

Y casgliad cyflawn a 7 cân newydd sbon – pecyn 5 CD

Daeth Tecwyn Ifan i amlygrwydd yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Bangor, a’i ganeuon yn llais i fudiad Adfer, ond hefyd yn llais i ddyheadau dyfnaf y Cymry a’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg a’r traddodiad Cristnogol Cymraeg. Yn bregethwr wrth ei alwedigaeth, bu’n weinidog yn Sir Benfro, ei sir enedigol, am gyfnod cyn gadael i weithio i’r Fenter Iaith leol. Dychwelodd i’r weinidogaeth gyda’r Bedyddwyr yn Llanddoged, ger Llanrwst ac mae ei ofalaeth bellach dros ardal Blaenau Ffestiniog. Mae’n parhau i ganu ac i gyfansoddi heddiw. Yn ifanc iawn, roedd ef a’i frawd y cerddor Euros Rhys yn aelodau o Perlau Taf, ond buan y datblygodd ei lais ei hun fel cyfansoddwr a chanwr. Cyhoeddodd gyfres o recordiau hir: Y Dref Wen, Dof yn ol, Goleuni yn yr hwyr, Edrych i’r gorwel, Herio’r oriau du, Stesion Strata a Wybren Las ac mae’r cyfan yn rhan o’r pecyn 5 cd newydd ‘Llwybrau Gwyn’ a gyhoeddir gan Sain, ynghyd â 7 cân newydd sbon a recordiwyd yn stiwdio Sain ym mis Mawrth ac Ebrill eleni o dan ofal y cynhyrchydd Hefin Elis.

  • Rhifnod : Sain SCD2672
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords