Sain Records

Côr y Wiber - Côr y Wiber

Côr y Wiber - Côr y Wiber

Mae’r CD hwn yn gronicl o bedair blynedd gyntaf Côr y Wiber, ac yn wir, mae wedi bod yn gyfnod cyffrous. Castellnewydd Emlyn yw cartref y côr – tref sydd ar ffin Sir Gâr a Cheredigion, ond sydd hefyd nid nepell o Sir Benfro.
Mae’r aelodau yn dod o’r tair sir, ac mi rydyn ni fel côr yn ffodus iawn i gael cefnogaeth yr ardal gyfan. Felly hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch o waelod calon am yr holl gefnogaeth yr ydym wedi’i chael yn ystod y pedair blynedd
diwethaf. Mae’ch cefnogaeth yn meddwl y byd i ni.

Diolch yn fawr iawn.

Rhestr y Traciau

 1. Roc y Robin
 2. And So It Goes
 3. Slava
 4. Las Amarillas
 5. Bonheddwr Mawr o'r Bala
 6. Skyfall
 7. Bugeilio'r Gwenith Gwyn
 8. Defying Gravity
 9. Mae'n Wir
 10. Ave Verum Corpus
 11. Ave Maria
 12. Doethion a Bugeiliaid
 13. Y Geni
 14. Mister Sandman
 15. Hail Holy Queen
 • Rhifnod : Sain SCD2703
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2014

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords