Sain Records

John ac Alun - Y Goreuon Eto

John ac Alun - Y Goreuon Eto

Pan gyhoeddwyd y casgliad cyntaf o oreuon John ac Alun yn 2004, fe addawyd ail gyfrol. A dyma hi – sef cyfuniad o’r goreuon gwreiddiol, a 18 trac arall o ffefrynnau ar CD ychwanegol. Gan fod y “goreuon” gwreiddiol wedi hen werthu, tybiwyd y byddai dilynwyr ffyddlon un o’r deuawdau mwyaf poblogaidd a welwyd yng Nghymru yn gwerthfawrogi cael 36 o’u caneuon gorau gyda’i gilydd mewn un pecyn hwylus.
Mae’r casgliad yn cynnwys amrywiaeth da o ganeuon gwreiddiol gan nifer o gyfansoddwyr gwahanol, yn ogystal ag addasiadau Cymraeg o glasuron y byd canu gwlad.
Mae’r ddau o Dudweiliog yn dal i ddiddanu’r torfeydd led-led Cymru, a’u rhaglen radio ar Radio Cymru wedi ymestyn bellach i deirawr ar Nos Sul. Ac y mae’r ceisiadau a’r negeseuon sy’n llifo o bob cwr yn brawf pellach o’u poblogrwydd agosatoch.

Rhestr y Traciau

 1. Penrhyn Llŷn
 2. Tywod Porthoer
 3. Y Llais
 4. Chwarelwr
 5. Os Na Ddaw Yfory
 6. Gadael Llŷn
 7. Aros y Nos
 8. Gafael yn Fy Llaw
 9. Meibion Dewr y Moelfre
 10. Dy Golli Di
 11. Wastad yn Fis Hydref
 12. Breuddwydion
 13. Fan Acw 'Nghariad
 14. Giatia Graceland
 15. Yr Wylan Wen
 16. Gobaith
 17. Un Noson Arall
 18. Love Me Tender
 19. Hei! Anita
 20. Cadw'r Gwir Dan Glo
 21. Gadael Tupelo
 22. Gad Fi'n Llonydd
 23. Datod y Clymau
 24. Dos F'anwylyd
 25. Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd?
 26. Lliwiau'r Enfys
 27. Ble Mae F'anwylyd?
 28. Felan y Fawd
 29. Calon Lân
 30. Dim ond Un Gusan
 31. Dyddiau Difyr
 32. Dy Gofio Di
 33. Erwau'r Ŷd
 34. Modrwy ar y Bwrdd
 35. Llosgi'r Bont
 36. Bydd Gyda Mi

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords