Sain Records

Lleisiau Beirdd Cymru - Yn Llefaru Eto

Lleisiau Beirdd Cymru - Yn Llefaru Eto

40 o draciau o feirdd Cymru yn darllen eu gweithiau mwyaf adnabyddus.

O T.Gwynn Jones i Gerallt Lloyd Owen, ac o Gwenallt i Iwan Llwyd. Lleisiau gwych T.H.Parry-Williams, Cynan, Rhydwen Williams, a recordiadau hanesyddol gan Waldo Williams a Saunders Lewis. Golwg newydd ar waith Euros Bowen a Niclas y Glais, ac yn goron ar y cyfan, recordiad unigryw o John Morris-Jones yn llafarganu darn o gywydd Goronwy Owen.

Cynhyrchwyd yr albym gan Dafydd Iwan a Gwyn Thomas a dyma gyflwyniad Gwyn Thomas i’r casgliad :
Y mae clywed llais unrhyw fardd yn darllen ei waith ei hun yn rhoi dirnadaeth arbennig o’r gwaith hwnnw, yn rhoi inni’r patrwm o synau a glywodd ef yn ei gerddi. Hyd yn oed os nad ydi’r darlleniad yn un graenus – ac y mae ambell fardd yn ddarllenwr sâl – y mae i’r darlleniad ei werth, gan ei fod yn awgrymu mai fel hyn y clywodd y bardd symudiad ei gerddi.

Ceir yma ddetholiad o leisiau nifer o feirdd nodedig y can mlynedd diwethaf, pob un ohonyn nhw wedi’n gadael ni erbyn hyn. Ond y mae nifer o feirdd y gellid disgwyl clywed eu lleisiau heb fod yma. Nid o fwriad y digwyddodd hynny. Y mae lleisiau rhai beirdd nad oes modd cael gafael arnynt – dyna ichwi lais R. Williams Parry, yn anad neb efallai, a llais W. J. Gruffydd, i enwi dim ond dau. Hynny ydi, dewis o leisiau yr oedd recordiadau ohonyn nhw ar gael a geir yma.

Rydym ni’n dechrau efo llais John Morris-Jones, wedi ei godi oddi ar silindr hynafol y daeth David Thorne o hyd iddo yn yr Almaen wrth weithio ar dafodieithoedd. Dydi Syr John ddim yn darllen ei waith ei hun, a dydi o ddim yn eglur iawn, ac am hynny fe roddir yma gopi o’r hyn y mae’n ei ddarllen er mwyn ein helpu i ddilyn y llais, a chlywed sut y darllenai o gerdd ar gynghanedd – yr oedd ei ddarlleniadau o ganu caeth yn cael eu hystyried yn gyfareddol yn eu dydd. Yna clywir lleisiau nifer dda o feirdd yn darllen cerddi sydd yn nodweddiadol o gynnyrch eu hawen.

Wrth lunio’r detholiad hwn, yr hyn a ddaeth yn drist o amlwg inni oedd mor bwysig ydi cadw defnyddiau llenyddol llafar, ac mor druenus ydi hi fod cymaint o’r defnyddiau hynny heb ei gadw, neu wedi mynd ar goll.

Rhestr y Traciau

 1. Cywydd Goronwy Owen - John Morris-Jones
 2. Madog - T. Gwynn Jones
 3. Y Nadolig Cyntaf - T.E. Nicholas
 4. Hiraeth am Forgannwg - T.E. Nicholas
 5. Geiriau - T.H. Parry-Williams
 6. Hon - T.H. Parry-Williams
 7. Moelni - T.H. Parry-Williams
 8. Dychwelyd - T.H. Parry-Williams
 9. Lavernock - Saunders Lewis
 10. Bore o Fai 1972 - Saunders Lewis
 11. Gweddi'r Terfyn - Saunders Lewis
 12. Araith Emrys Wledig - Saunders Lewis
 13. Aberdaron - Cynan
 14. Anfon y Nico - Cynan
 15. Capel Nanhoron - Cynan
 16. Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin - Gwenallt
 17. Cymru - Gwenallt
 18. Ar Gyfeiliorn - Gwenallt
 19. Cywydd Mawl i D.J. Williams - Waldo Williams
 20. Yr Alarch - Euros Bowen
 21. Y Griafolen - Euros Bowen
 22. Asgellaid o Aur - Euros Bowen
 23. Y Milwr Marw - Pennar Davies
 24. Llanddwyn - Pennar Davies
 25. Ar Ymweliad - Alun Llywelyn-Williams
 26. Gwyn Fyd y Griafolen - Alun Llywelyn-Williams
 27. Cywydd Diolch am Bot o Fêl - T. Llew Jones
 28. Cofio Waldo - T. Llew Jones
 29. Y Ffynhonnau - Rhydwen Williams
 30. Hedydd yn yr Haul - T. Glynne Davies
 31. Adfeilion - T. Glynne Davies
 32. Y Cynhaeaf - Dic Jones
 33. Cerdd Goffa Alun Cilie - Dic Jones
 34. Fy Ngwlad - Gerallt Lloyd Owen
 35. Etifeddiaeth - Gerallt Lloyd Owen
 36. Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen
 37. Trafferth Mewn Siop - Gerallt Lloyd Owen
 38. Aneirin - Iwan Llwyd
 39. Y Crydd - Iwan Llwyd
 40. Far Rockaway - Iwan Llwyd

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2718
 • Label: Sain
 • Genre: Spoken Word
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2014

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords