Sain Records

Casgliad o Ganeuon Serch - Tra Bo Dau

Casgliad o Ganeuon Serch - Tra Bo Dau

Tra bo dau – casgliad o ganeuon serch Cymraeg gan amrywiol artistiaid megis Bryn Fôn a Luned Gwilym, Lleuwen, Meic Stevens, Elin Fflur, Endaf Emlyn, Caryl Parry Jones a Huw Chiswell a llawer iawn mwy……

Dyma gasgliad o ganeuon serch gan gwmni recordiau Sain i ddathlu Dydd Santes Dwynwen yma yng Nghymru. Yn debyg i’r hyn sy’n digwydd ar ddydd Sant Ffolant, bydd cariadon yn aml yn rhoi cardiau ac anrhegion i’w gilydd ar Ddiwrnod Santes Dwynwen a pha ffordd well o wneud hynny na gyda chasgliad hyfryd a swynol o ganeuon Cymraeg gan roi o’n hoff artistiaid.

Dwynwen yw Nawddsant Cariadon Cymru a dethlir Diwrnod Santes Dwynwen ar 25 Ionawr bob blwyddyn i’w choffáu fel nawddsant cyfeillgarwch a chariad.
Gwelwyd twf sylweddol ym mhoblogrwydd dathlu Diwrnod Santes Dwynwen yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd Dwynwen yn byw yn ystod y 5ed ganrif, yn un o’r harddaf o 24 merch Brychan Brycheiniog. Yn ôl yr hanes, cwympodd Dwynwen mewn cariad â Maelon Dafodrill, ond yn anffodus, roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Yn ei gynddaredd, treisiodd Maelon Dwynwen a’i gadael.

Ffodd Dwynwen i’r goedwig, lle gweddïodd ar i Dduw ei rhyddhau o’i theimladau am Maelon. Wedi cwympo i gysgu, ymddangosodd angel yn cario dogn melys wedi’i baratoi er mwyn dileu’r holl atgof o Maelon ac i’w droi yn ddarn o ia. Yna rhoes Duw dri dymuniad i Dwynwen. Yn gyntaf, gofynnodd am ddadmer Maelon; yn ail, y byddai Duw yn ateb gobeithion a breuddwydion gwir gariadon; ac yn drydydd, na fyddai hi byth yn priodi. Cafodd y tri eu gwireddu, ac fel arwydd o’i diolch, ymroes Dwynwen i wasanaethu Duw am weddill ei bywyd.

Ymysg y caneuon ar y cd mae recordiad o’r gân ‘Fedra’i mond dy garu di o bell’ gan Caryl Parry Jones a Huw Chiswell a ymddangosodd yn wreiddiol yn y ffilm eiconig o’r 80au Ibiza! Ibiza! Ynghyd â’r gân ‘Môr o gariad’ gan Meic Stevens – un o’n caneuon serch Cymraeg mwyaf poblogaidd, heb anghofio’r clasur, Cofio dy Wyneb gan Emyr Huws Jones gyda neb llai na Bryn Fôn a Luned Gwilym yn perfformio. Amrywiaeth o ganeuon mewn arddull boblogaidd fydd yn siŵr o blesio.

Felly beth am roi CD yn anrheg i’ch cymar i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen eleni – gadewch i eiriau a melodïau ein cyfansoddwyr a lleisiau hudolus ein hartistiaid swyno eu clustiau a’u calonnau!

Rhestr y Traciau

 1. Werth y Byd - Daniel Lloyd a Mr Pinc
 2. Gweddi Cariad - Elin Fflur
 3. Cofio dy Wyneb - Bryn Fôn a Luned Gwilym
 4. Colli'r Cyfle - Al Lewis Band
 5. Storm Nos - Linda Griffiths
 6. Tra Bo Dau - Gwilym Morus a Lowri Cunnington
 7. Dagrau Tawel - Rhian Mair Lewis
 8. Seren Cariad - Hergest
 9. Angor - Tudur Huws Jones
 10. Fedrai Mond Dy Garu Di o Bell - Caryl Parry Jones a Huw Chiswell
 11. Dy Garu Di Sydd Raid - Tecwyn Ifan
 12. Y Nos Yng Nghaer Arianrhod - Dafydd Dafis
 13. Dy Gynnal Di - Lleuwen
 14. Yr Aur - Endaf Emlyn
 15. Mor Bell i Ffwrdd - Gemma Markham
 16. Môr o Gariad - Meic Stevens

Mewn Stoc
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2724
 • Label: Sain
 • Genre:
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords