Sain Records

Côr Meibion y Foel - Draw Dros y Don

Côr Meibion y Foel - Draw Dros y Don

Dyma ail gryno ddisg Côr Meibion y Foel ac y mae hynny’n gryn gamp i gôr sydd ond wedi bod mewn bodolaeth ers y flwyddyn 2000. Mae’r cryno ddisg cyntaf, Croesi’r Bont, yn dal i werthu’n dda a bu cryn edrych ymlaen at gasgliad pellach gan y meibion cerddgar yma o ardal Llannerchymedd yng nghanol Ynys Môn.

Unwaith eto mae yma amrywiaeth eang o ddarnau, o’r clasurol i’r cyfoes, o Mozart i Les Misérables. Ac y mae un peth trawiadol iawn ynglyˆn â’r côr hwn – sef y nifer o unigolion sy’n gallu camu ymlaen i fod yn unawdwyr hynod o swynol gyda’r côr yn gefndir. Mae’r arlwy yn siwˆr o apelio at chwaeth eang ac yn adlewyrchu’r wledd gyngherddol boblogaidd mae’r côr yn ddarparu ar draws gogledd Cymru.

Mae arweinyddiaeth a chyfeiliant y côr yn dal yn nwylo medrus Grês Pritchard, a llawenydd mawr i bawb ohonom oedd clywed am i’w gwasanaeth hynod a hir ym myd cerdd gael ei gydnabod drwy iddi gael ei hurddo yn MBE yn 2010. Fu neb yn fwy haeddiannol.

Eisteddwch ’nôl a mwynhewch leisiau grymus meibion Môn!

Rhestr y Traciau

 1. O Gymru
 2. Draw Dros y Don
 3. Take My Hand Precious Lord
 4. Ddoi Di Ddim yn Ôl?
 5. Cytgan yr Offeiriaid
 6. Home From the Sea
 7. Yn y Man
 8. The Fields of Athenry
 9. Bring Him Home
 10. Breuddwydio Wnes
 11. Do You Hear the People Sing?
 12. O Nefol Addfwyn Oen
 13. Blas Gwyddelig - Galway Bay / The Rose of Tralee / Danny Boy
 14. God Keep You
 15. Calon Lân
 16. An American Trilogy

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2727
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords