Sain Records

Gwawr Edwards - Alleluia

Gwawr Edwards - Alleluia

Alleluia – albym newydd sbon gan y soprano ddisglair o Geredigion, Gwawr Edwards. Casgliad o ganeuon clasurol, ysgafn a Chymraeg traddodiadol yn cynnwys cyfraniadau gan westeion arbennig – ONLY MEN ALOUD, Côr Ieuenctid Môn, y mezzo soprano Caryl Hughes, y telynor Dylan Cernyw a’r Rhys Taylor Dixieband.

Merch fferm o Fethania, Ceredigion yw Gwawr. Daw o deulu cerddorol iawn gyda’i thad, Dafydd Edwards yn denor adnabyddus a phoblogaidd. O oedran ifanc iawn, bu Gwawr yn cystadlu mewn Eisteddfodau ac yn cymryd rhan mewn cyngherddau ledled Cymru gyda’i thad a’i chwaer Menna. Pan yn unarddeg oed, fe deithiodd i America i wneud ei thaith gyntaf, ble bu’n canu, canu’r delyn a chwarae deuawdau piano. Ers hynny, y mae wedi dychwelyd i’r Unol Dalaethau ar nifer o achlysuron i berfformio gan gynnwys perfformiad diweddar yn Columbus Ohio fel rhan o Wyl Gymreig Gogledd America, hefyd teithiodd i Beijing, Hong Kong, Ewrop a De America i berfformio, ac ymysg y cyngherddau sydd ar y gorwel mae wythnos o berfformio ar fordaith i St Kitts….

Astudiodd Gwawr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, cyn symud i’r Guildhall yn Llundain gan dderbyn gradd meistr dosbarth cyntaf. Dros y blynyddoedd mae Gwawr wedi llwyddo mewn sawl cystadleuaeth gan gynnwys Ysgoloriaeth Towyn Roberts, Ysgoloriaeth Osborne Roberts, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Riban Glas Eisteddfod Llanbed, gwobr Violet Mary Davies am y soprano mwyaf disglair yn Eiseddfod Genedlaethol Cymru ac yn Awst 2010 cyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth Radio 2 y Fonesig Kiri Te Kanawa – cystadleuaeth i ddarganfod seren opera y dyfodol.

Yn ddiweddar mae wedi canu gyda chwmni Opra Cymru, chwmni Opera de Lorraine cwmni opera Bampton a chwmni opera Glyndebourne, ac mae galw mawr amdani ar lwyfannau cyngerdd Prydain a thramor.

Wrth gyflwyno’r albym mae Gwawr yn nodi prysurdeb y flwyddyn diwethaf; ‘Mae wedi bod yn flwyddyn fythgofiadwy a thu hwnt o brysur rhwng popeth, ac felly hoffwn gyflwyno y gryno ddisg hon i fy ngwr Dan, a’m merch fach Nel. Fe gafodd Nel ei geni nol ddiwedd Mawrth, ac fe sgwennais cân iddi ac mae’n drac ar yr albym newydd. Dwi’n gobeithio’n fawr y gwnewch ei mwynhau.’

Rhestr y Traciau

 1. On My Lips Every Kiss is Like Wine
 2. Alleluia
 3. Novello Medley (Waltz of My Heart / My Life Belongs to You / Shine Through My Dreams)
 4. Nel
 5. O Mio Babbino Caro
 6. The Lord's Prayer
 7. Medli Cymraeg (Y Darlun / Ar Lan y Môr / O Gymru)
 8. Fwyn Afon (Moon River)
 9. Climb Every Mountain
 10. Llam y Cariadau
 11. Moon River (Bonus Track)
 • Rhifnod : Sain SCD2730
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords