Sain Records

Tom Davies - Tom Davies

Tom Davies - Tom Davies

Mae Sain yn falch o ail-ryddhau y casgliad hwn, eleni yn 2015, gan y bariton poblogaidd Tom ‘Bryniog’ Davies i ddathlu achlysur ei ben-blwydd yn 80 oed. Rhyddhawyd yr LP a’r Casèt yn wreiddiol yn 1981.

Thomas Jones Davies yw’r enw ar ei dystysgrif bedydd, ond gan Gymru gyfan bellach, fel gan ardal ei febyd erioed a chan Orsedd y Beirdd ers sbel, fe’i hadnabyddir fel Tom Bryniog.

Yn fferm Bryniog Uchaf ym mro hyfryd Melin y Coed ar gyrion Llanrwst y ganed ef, ac yno, yn Nyffryn Conwy, y bu fyw nes oedd yn 27ain oed.

Er bod ei dad yn gerddor ac yn hyfforddwr ac arweinydd medrus, ac er iddo drwytho’i blant yn elfennau cerddoriaeth, tystia Tom ei hun mai ar fugeilio ac amaethu yn hytrach nag ar ganu yr oedd ei fryd ef yn ddyn ifanc. Er hynny, tua’r deunaw oed, daeth i berthyn i barti canu ei gapel, a dyna fu dechrau ei yrfa. Toc, dechreuodd gystadlu, ac ennill, mewn eisteddfodau tros gylch eang. Bu dan gyfarwyddyd gwerthfawr Madam Ann Hughes (Jones), Glan Conwy, am nifer o flynyddoedd, ac yn ddiweddarach, wedi iddi ymddeol, manteisiodd ar hyfforddiant Colin Jones. Ef sy’n cyfeilio i Tom ar y record hon.

Pan oedd Tom yn ei ugeiniau cynnar, ceisiodd Gwilym Gwalchmai iddo ddilyn cwrs yng Ngholeg Cerdd Manceinion, gyda golwg ar yrfa fel canwr proffesiynol. Fe’i temtiwyd, ond er cryfed atyniad y canu, ni allai ddygymod â’r syniad o ymwadu’n llwyr â bywyd bugail. “Yn y diwedd,” medd ef, “penderfynais wneud y gorau o’r ddau fyd”.

Wedi dechrau cystadlu, daeth yn fuddugol deirgwaith yn olynol yng Ngŵyl Fawr Aberteifi, ac enillodd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 1969. Penllanw’r cystadlu oedd cipio’r Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw, 1980, gyda chanmoliaeth uchel.

Mae Tom wedi teithio dramor fel unawdydd gwadd gyda chorau enwog. Aeth o’r Almaen gyda Chôr Llanddulas yn 1975, i Ganada gyda Chôr Trelawnyd yn 1976, ac yn 1980 i’r Almaen drachefn, y tro hwn gyda Chôr Meibion Rhosllannerchrugog.

Yn y blynyddoedd diwethaf, daeth i ymhoffi fwyfwy mewn canu unawdau mewn perfformiadau o weithiau’r meistri, fel Meseia, Y Greadigaeth, Samson ac Elias. Cyfeddyf iddo hefyd ddysgu llawer wrth gyd-weithio â chantorion enwog, a gwerthfawrogi eu camp a’u celfyddyd ar y llwyfan.

Oherwydd ei lais cyfoethog a’i berfformiadau gloyw, mae’n ffefryn gyda chynulleidfaoedd, a llawer o alw am ei wasanaeth; ac erys Tom Bryniog mor naturiol gyfeillgar a diymhongar ag erioed.

Rhestr y Traciau

 1. Mab y Môr
 2. I Feel the Deity Within
 3. Baled Rhyfel Glyndwr
 4. Song of the Soul
 5. Belsasar
 6. Y Cord Coll
 7. I Rage
 8. Mab yr Ystorm
 9. Sing a Song of Sixpence
 10. Brad Dynrafon

Mewn Stoc
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2745
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords