Sain Records

Côr Meibion Colwyn - Calon Lân

Côr Meibion Colwyn - Calon Lân

Ail-sefydlwyd Côr Meibion Colwyn ym 1972 ond ffurfiwyd y côr gwreiddiol yn yr 1890au. Mae gennym hanes hir o lwyddiannau corawl dros y blynyddoedd gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, yr Ŵyl Ban Geltaidd, a gwyliau cerddorol rhyngwladol Corc ac Ynys Manaw.

Roedd yn anrhydedd i ni fod y côr gwadd yng Ngŵyl Cymru a Chymanfa Ganu blynyddol Gogledd America yn Calgary, Canada yn 2016. Mae teithiau tramor eraill yn cynnwys Toronto yng Nghanada, yr Almaen, Malta, Iwerddon a Chatalunya. Aethom i Gatalunya i gymryd rhan yng Ngŵyl Corau Meibion Barcelona (yr unig gôr o Brydain i gael gwahoddiad), gan berfformio yng Nghanolfannau Treftadaeth y Byd y Palau de la Música Catalana (Barcelona) ac yn Abaty Santa Maria de Montserrat. Rydym wedi teithio’n helaeth yn y DU i lefydd megis Caerdydd, Ardal y Llynnoedd, Bournemouth, Caergrawnt a Swydd Efrog.

Mae’n rhestr o berfformiadau’n cynnwys diddanu’r dorf mewn gêm rygbi ryngwladol yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd a chefnogi tîm rygbi dan 20 Cymru yn eu gemau cartref ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Rydym yr un mor gartrefol ar lwyfannau mawreddog fel yr Albert Hall a Neuadd Dewi Sant ag yr ydym mewn digwyddiadau pentrefol lleol.

Rydym yn derbyn ceisiadau rheolaidd i berfformio mewn digwyddiadau elusennol ac mae cefnogi’r rhain yn bwysig i ni. Ein hathroniaeth yw ein bod yn mwynhau brawdgarwch y côr a’r her o ddysgu cerddoriaeth i safon uchel (er gwaethaf y ffaith ein bod yn sefydliad amatur) fel ein bod yn gallu dangos ein doniau mewn cystadlaethau ac wrth ddiddanu cynulleidfaoedd.

Graddiodd Tudur Eames o Ysgol Gerdd a Drama y Barbican yn Llundain. Yn ogystal â chyflawni ei ddyletswyddau fel Cyfarwyddwr Cerdd, mae Tudur yn gyfeilydd medrus, telynor, trefnydd a beirniad. Cafodd brofiad helaeth mewn theatr gerdd cyn dychwelyd i ogledd Cymru yn 2014.

Mae Gwyn Roberts yn cyfuno ei rôl fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd gyda chanu yn adran y tenoriaid. Bu Gwyn yn aelod o’r côr ers 1972 gan gynnwys deg mlynedd fel Cyfarwyddwr Cerdd. Ein cyfeilyddion yw Richard Hibbs a Mary Darling.

Rhestr y Traciau

 1. Gloria in Excelsis
 2. Pan Fo'r Nos yn Hir / Ti a dy Ddoniau
 3. Some Enchanted Evening
 4. Benedictus
 5. Ceiliog Ffesant
 6. Calon Lân
 7. Chwarelwr
 8. Cowboy Carol
 9. For the Beauty of the Earth
 10. O Iesu Mawr
 11. Speed Your Journey
 12. Unchained Melody
 13. Gwyn a Gwridog Hawddgar iawn
 14. Hafan Gobaith
 15. Hen Wlad fy Nhadau
 • Rhifnod : Sain SCD2748
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords