Sain Records

Côr Llanddarog a'r Cylch - Gweithiau Corawl Eric Jones

Côr Llanddarog a'r Cylch - Gweithiau Corawl Eric Jones

Côr Llanddarog a’r Cylch Sefydlwyd Côr Llanddarog a’r Cylch gan Meinir Richards yn ôl yn 2002, ac mae dros hanner cant o aelodau gan y côr erbyn hyn gyda’r mwyafrif ohonynt naill ai’n byw yn y pentref hyfryd hwn yn Sir Gâr, neu yn y pentrefi cyfagos. Mae’r côr yn perfformio’n gyson mewn cyngherddau a darllediadau ar gyfer S4C, ac wedi cyflwyno sawl cyfanwaith yn y degawd diwethaf. Maent hefyd wedi cystadlu droeon yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan ennill y gystadleuaeth i gorau cymysg dros 45 o leisiau bum gwaith. Yn ogystal â chystadlu, mae’r côr wedi codi swm sylweddol o arian i elusennau lleol a chenedlaethol dros y blynyddoedd gan gynnwys ‘Amser Justin Time’ – Elusen Cancr Pancreas Cymru, elusen sy’n agos iawn at galonnau’r aelodau. Maent yn edrych ymlaen yn eiddgar i deithio i Ganada adeg Pasg 2017, gan eu bônt wedi derbyn gwahoddiad i berfformio yno yng Ngŵyl Gymreig Ontario.

Dyma gryno ddisg cyntaf y côr, ac maent yn hynod o falch mai gweithiau corawl Eric Jones yw cynnwys y cryno ddisg hwn. Cafodd y côr y fraint o berfformio nifer o weithiau corawl y cyfansoddwr toreithiog o Bontarddulais yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a hynny yn aml ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Nid yn aml mae cyfansoddwr yn gallu mwynhau’r profiad o gael cryno ddisg cyfan wedi ei neilltuo i’w waith ef yn unig. Mae fy nyled yn fawr i Meinir Richards a Côr Llanddarog a’r Cylch am eu brwdfrydedd, eu hamynedd a’u hymroddiad i ddysgu’r darnau amrywiol, ac am eu ffydd a’u hymddiriedaeth yn fy ngherddoriaeth.

‘‘Nid yn aml mae cyfansoddwr yn gallu mwynhau’r profiad o gael cryno ddisg cyfan wedi ei neilltuo i’w waith ef yn unig. Mae fy nyled yn fawr i Meinir Richards a Côr Llanddarog a’r Cylch am eu brwdfrydedd, eu hamynedd a’u hymroddiad i ddysgu’r darnau amrywiol, ac am eu ffydd a’u hymddiriedaeth yn fy ngherddoriaeth.’’ Eric Jones

Rhestr y Traciau

 1. Bendithia Dduw
 2. Y Tangnefeddwyr
 3. Galwad y Gân
 4. Gweddi'r Arglwydd
 5. Rhyfeddod
 6. Alelwia
 7. Cwyd dy Lais
 8. Mor Hawddgar yw dy Bebyll
 9. Cadi-mi-dawns
 10. O Fab y Dyn
 11. Y Môr Enaid
 12. Ei Gwmni Ef
 13. Fe Gawn Ddawnsio
 14. Nunc Dimittis
 • Rhifnod : Sain SCD2752
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords