Sain Records

Elfair Grug - Perlau Pefriol / Scintillation

Elfair Grug - Perlau Pefriol / Scintillation

Yn ddiweddar dychwelodd y delynores Elfair Grug Dyer o Wlad Thai i barhau ar ei gyrfa fel telynores broffesiynol ym Mhrydain. Bu Elfair yn gweithio dramor am ddwy flynedd yn dysgu’r delyn mewn canolfan delyn arbennig yno. Cwblhaodd Elfair Radd Meistr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion a hynny ddwy flynedd ar ôl ennill Gradd BMus Dosbarth Cyntaf ym 2011. Derbyniwyd Elfair i astudio Cerddoriaeth yn yr RNCM gyda chymorth a chefnogaeth ysgoloriaeth lawn gan yr ABRSM. Astudiodd Elfair ym Manceinion gydag Eira Lynn Jones ac y mae’n gyn-ddisgybl i’r delynores Elinor Bennett yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn Galeri, Caernarfon. Brodor o Fynytho, Llŷn yw Elfair ac y mae’n enw cyfarwydd yn y byd eisteddfodol ers yn ifanc iawn a phrofodd sawl llwyddiant yn flynyddol. Yn 2008 enillodd y brif gystadleuaeth i Offerynwyr o dan 30 oed yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. Elfair oedd enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards (Telynores Maldwyn) 2013 ac enillodd gystadleuaeth y Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r cylch a derbyn Ysgoloriaeth Peggy a Maldwyn Hughes.

Rhestr y Traciau

 1. Etude de Concert in Eb Minor Op.193
 2. Hiraeth
 3. Perlau yn y Glaw - Spiritoso
 4. Perlau yn y Glaw - Giocoso e ritmico
 5. Perlau yn y Glaw - Espressivo e licenza
 6. Perlau yn y Glaw - Brilliante
 7. Perlau yn y Glaw - Vivace
 8. Dafydd y Garreg Wen
 9. Andante
 10. Fantaisie Sur un Theme de L’Opera Eugene Onegin par Peter Tchaikovsky
 11. Yr Hydref / Autumn
 12. Scintillation for Harp
 13. Clymau Cytgerdd - Chwarae Mig
 14. Clymau Cytgerdd - Canu Penillion
 15. Clymau Cytgerdd - Hel Straeon
 • Rhifnod : Sain SCD2765
 • Label: Sain
 • Genre: Harp
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords