Sain Records

Ar Log - Saith VII

Ar Log - Saith VII

Eleni mae grŵp gwerin proffesiynol cyntaf Cymru yn rhyddhau albym newydd – Ar Log VII, sef eu halbym cyntaf ers 22 o flynyddoedd!

Dwy flynedd yn ôl, yn 2016, roedd y grŵp yn dathlu 40 mlynedd o deithio mewn un-ar-hugain o wledydd dros dri chyfandir, ac yna ym mis Mawrth 2017 aeth y grŵp i mewn i’r stiwdio i gychwyn recordio Ar Log VII. Bellach mae’r albym wedi ei gwblhau a bydd Ar Log yn ei lansio yn y Tŷ Gwerin ar bnawn Sul cyntaf yr Eisteddfod yng Nghaerdydd ar Awst 5ed – union 42 o flynyddoedd ers sefydlu’r grŵp ac union ddeugain mlynedd ers rhyddhau Ar Log (I) yn Eisteddfod Caerdydd yn 1978.

Ar Log oedd y grŵp proffesiynol cyntaf i ddod â cherddoriaeth ein gwlad i sylw cynulleidfaoedd amrywiol ar lefel ryngwladol. Mae’r grŵp wedi teithio a pherfformio ar draws Ynysoedd Prydain, Ewrop, Gogledd a De America gan hyrwyddo cerddoriaeth a chaneuon Cymru. Yn ystod y teithiau mae’r grŵp wedi rhannu llwyfan gydag enwau mawr y byd gwerin fel Alan Stivell o Lydaw, Mary Black, De Dannan, Dubliners, Y Brodyr Clancy, Y Furies a Clannad o Iwerddon, Battlefield Band, Boys of the Lough, Silly Wizard a Run Rig o’r Alban a nifer o artistiaid ‘canu byd’ o bedwar ban byd. Ffurfiwyd Ar Log yn arbennig i gynrychioli Cymru yn yr ŵyl Geltaidd yn Lorient, Llydaw yn wythnos gyntaf Awst 1976 ac fe’u hanogwyd gan y Dubliners i gario ymlaen ar ôl yr ŵyl, a dyma ni 42 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn rhyddhau eu hunfed albym ar ddeg!

Bydd Ar Log yn lansio’r albym newydd gyda pherfformiad yn Tŷ Gwerin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd – nos Sul am 4.00yp.

Rhestr y Traciau

 1. Tŷ a Gardd
 2. Mabon
 3. Ffarwel i Ddociau Lerpwl
 4. Bwlch Llanberis
 5. Telynor Ifanc Llangwm
 6. Caru Doli
 7. Cân John Henry Jones
 8. Boneddigesau Gwent
 9. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen
 10. Daw Dydd
 11. Broliant Bennett
 12. Ar Hyd y Nos
 • Rhifnod : Sain SCD2770
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords