Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Cerdd Dant.

Artistiaid Amrywiol - Cerdd Dant.

20 o draciau diweddar – yn cynnwys nifer o draciau byw, ar CD am y tro cyntaf.
The unique tradition of cerdd dant singing – 20 contemporary tracks.

Casgliad newydd sbon yn dangos holl amrywiaeth y grefft unigryw, Gymreig o ganu gyda’r tannau. O hen benillion traddodiadol i gerddi cyfoes o groes acen i gywyddau, o’r dwys i’r digri – mae’r cyfan yma, yn cael eu canu gan rai o’r unigolion, triawdau, partion a chorau sydd wedi bod yn amlwg ym maes cerdd dant yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Artistiaid: Parti’r Efail, Triawd Cennin, Parti Ysgol Glan Clwyd, Alun Jones, Côr Merched Llangwm, Einir Humphreys a Gwenda Morus, Arfon Gwilym, Parti’r Gromlech, Celyn Llwyd Cartwright, Triawd Moeldrehaearn, Côr yr Heli, Parti’r Greal, Bethany Celyn, Parti Cut Lloi, Lleisiau Tywi, Triawd y Lôn Goed, Gwenan Gibbard, Chwiban, Lleisiau’r Nant, Steffan Rhys Hughes

Rhestr y Traciau

 1. Y Parti Cerdd Dant - Parti'r Efail
 2. Bytholwyrdd - Triawd Cennin
 3. Dau Lygad ar Un Wlad - Parti Ysgol Glan Clwyd
 4. Hen Benillion - Alun Jones
 5. Dilyn y Golau - Côr Merched Llangwm
 6. Glyn Rhosyn - Einir Humphreys a Gwenda Morus
 7. Afallon - Arfon Gwilym
 8. Tafodiaith - Parti'r Gromlech
 9. 11.12.82 - Celyn Llwyd Cartwright
 10. Boncyn Moeldrehaearn - Triawd Moeldrehaearn
 11. Cerdd X - Côr yr Heli
 12. Tresaith - Parti'r Greal
 13. Hebog Gobaith - Bethany Celyn
 14. Hidia M'onof Fi - Parti Cut Lloi
 15. Awn Hyd Fethlehem - Lleisiau Tywi
 16. Wil Sam - Triawd y Lôn Goed
 17. Cenedl - Gwenan Gibbard
 18. Y Lluwch - Chwiban
 19. Ennyd yn yr Ardd - Lleisiau'r Nant
 20. Mae Gen i Freuddwyd - Steffan Rhys Hughes
 • Rhifnod : Sain SCD2771
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords