Sain Records

Côr Meibion Orffiwrs Y Rhos - Diemwnt Orffiws / Orpheus Diamond

Côr Meibion Orffiwrs Y Rhos - Diemwnt Orffiws / Orpheus Diamond

Ers ei ffurfio yn 1957 mae’r côr wedi cynnal safon uchel o ganu, sydd wedi diddori cynulleidfaoedd ym Mhrydain ac yn fyd eang. Fel mae’r enw’n awgrymu mae’r côr yn hanu o’r pentref glofaol Rhosllannerchrugog yng ngogledd ddwyrain Cymru, a oedd yn cael ei gysidro unwaith fel y pentref mwyaf yng Nghymru gyda phoblogaeth o 14,000.

Mae llu o dalentau cerddorol, beirdd ac awduron wedi eu magu yn lleol, ac erbyn hyn mae’r pentref yn gallu ymhyfrydu mewn dau gôr meibion, dau gôr cymysg a chôr merched.

Yn wreiddiol fe ffurfiwyd y côr yn arbennig ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, ac mae wedi cystadlu yn erbyn rhai o’r corau gorau yn y byd yn enwedig y rhai wedi eu noddi gan lywodraethau o du ôl yr hen len haearn. Mae’r côr hefyd wedi bod yn llwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd cynnar J Raymond Williams oedd cyfarwyddwr cerdd y côr gyda J Brian Hughes (syddbellach yn gyfansoddwr Cymreig blaenllaw) yn gyfeilydd. Yna fe gymerodd John Glyn Williams yr awenau fel arweinydd a pharhau gyda’r côr am 40 mlynedd hyd nes ei ymddeoliad yn 2004. Yn ystod y rhan fwyaf o’r cyfnod yma bu’n cydweithio llwyddiannus gydag Anne Phillps a fu’n gyfeilydd i’r côr. Yn ystod ei gyfnod hir a nodedig mewn gofal fe gyflwynodd John Glyn yn raddol newid ym mhwyslais a datblygiad y côr – fe ddaeth mwy o alwadau i berfformio ar lwyfannau cyngerdd ac i wneud recordiadau masnachol. Dechreuodd y côr hefyd deithio’n helaeth dramor, gan ymweld â Norwy, yr Almaen a Gwlad Belg yn Ewrop, ac ymweliadau aml i’r UDA a Chanada. Yn ystod un o’r ymweliadau hyn yn 1987 bu i’r côr Orffiws ganu o flaen ei gynulleidfa fwyaf o dros 40,000 cyn gêm bêl-fas Milwaukee Brewers yn erbyn Texas Rangers. Wrth i enw da’r côr ledaenu, fe ddaeth gwahoddiad i ganu yng ngwlad gomiwnyddol Tsieina – y côr gorllewinol cyntaf i ymweld yno ar ôl y Chwyldro Diwylliannol. Yn 1991 derbyniwyd gwahoddiad i ymweld ag Israel i berfformio Requiem Cherubini gyda Cherddorfa Symffoni Haifa mewn gwahanol neuaddau cyngerdd ledled y wlad. Mae’r côr hefyd yn teithio’n helaeth ar hyd a lled y DU ac Iwerddon yn perfformio mewn cyngherddau mawreddog. Ers dros 40 mlynedd mae’r côr wedi mwynhau cyfeillgarwch corau o ardal Markisher Kreis yn Yr Almaen.

Gan ei fod yn gofrestredig fel elusen, mae’r côr yn perfformio’n aml i godi arian ar gyfer gwahanol achosion da. Mae ganddo gysylltiadau agos â TENOVUS, elusen Canser Cymru, Sefydliad Prydeinig y Galon a Beating Bowel Cancer a gwnaethpwyd recordiad pwrpasol i’r RNLI a gododd dros £10,000. Rydym hefyd yn cefnogi elusennau lleol yn rheolaidd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae galw cynyddol wedi bod i’r côr ganu mewn gwasanaethau priodasau lleol a thu hwnt i’r ardal.

Rhestr y Traciau

 1. Tui Egeo
 2. We Rise Again
 3. Christmas Angel
 4. Cwm Rhondda
 5. Exsultate Justi in Domino
 6. Sunrise, Sunset
 7. Benedictus
 8. Mor Fawr Wyt Ti
 9. Keep Your Lambs!
 10. Do You Hear the People Sing?
 11. Anfonaf Angel
 12. Safwn yn y Bwlch
 13. Umi Sono Ai
 14. Sospan Fach
 15. Bring Him Home
 16. Hallelujah
 17. Calon Lân

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2780
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords