Sain Records

Harmoneli - O'r Galon

Harmoneli - O'r Galon

O’r Galon yw cryno ddisg cyntaf Harmoneli, sef Gareth Jones a Karen Owen.

Ar ôl blynyddoedd o ganu ar lwyfannau Cymru a thu hwnt, mae’r ddau wedi dod at ei gilydd i ffurfio deuawd hynod boblogaidd.

Detholiad o ganeuon gwreiddiol Monheli yw’r rhan fwyaf o’r arlwy, wedi eu recordio yn dra gwahanol i’r gwreiddiol. Roedd Karen yn un rhan o’r ddeuawd boblogaidd efo’i diweddar wˆ r Arthur. Mae’r cryno ddisg hwn yn deyrnged haeddiannol i Arthur ac yn gyfle i ddiolch yn enfawr i ferch Karen, sef Sioned Mair, am gefnogi ei mam yn y fenter newydd.

Gwrandewch a mwynhewch y caneuon ar y cryno ddisg hwn.

Rhestr y Traciau

 1. Moel Tryfan
 2. Y Llythyr
 3. Dyffryn Dychymyg
 4. Caru Dy Garu Di
 5. Heno
 6. Caneuon Canu Gwlad
 7. Ar Fy Meddwl yr Wyt Ti
 8. Gafael yn Fy Llaw
 9. Tybed
 10. Ble'r Wyt Ti?
 11. Breuddwydion
 12. Parti Pen-blwydd Iesu
 • Rhifnod : Sain SCD2782
 • Label: Sain
 • Genre: Country
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords