Sain Records

Côr Dre - Pan Gwyd yr Haul

Côr Dre - Pan Gwyd yr Haul

Sefydlwyd Côr Dre yn 2007 gan griw o bobl ifanc yng Nghaernarfon oedd a’u bryd ar ganu a chymdeithasu.

Cynhaliwyd yr ymarferion cyntaf yng Nghapel Salem, Caernarfon gyda thua phymtheg aelod a thros y chwe blynedd ganlynol, denwyd nifer o aelodau newydd.

Erbyn gwanwyn 2013, roedd y côr yn chwilio am arweinydd newydd ac fe ymunodd Siân Wheway ym mis Ebrill.

Yn ystod y cyfnod dilynol, denwyd mwy o aelodau a chafwyd sawl llwyddiant, gan gynnwys gwobrau corawl mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol, Côr yr Ŵyl Ban Geltaidd 2015 a chyrraedd rownd gynderfynol Côr Cymru 2017. Mae’r côr hefyd wedi ymddangos ar S4C ac wedi recordio lleisiau cefndir i gantorion adnabyddus fel John Owen- Jones a Dafydd Iwan. Erbyn heddiw, mae dros hanner cant o aelodau, yn dod o’r dref a’r ardal o amgylch Caernarfon.

Wrth i’r côr gyrraedd carreg filltir y pen-blwydd yn 10 oed, priodol yw dathlu hynny drwy ryddhau CD o ganeuon amrywiol eu naws, o ganu gwerin i ganeuon newydd sbon cyffrous, yn ogystal â hen ffefrynnau a chyfraniadau unawdol gan hen ffrindiau.

A does dim rhaid dweud, i gwblhau’r dathlu, bydd hymdingar o barti yng Nghaernarfon!

Rhestr y Traciau

 1. Rhywun Newydd yn y Dre
 2. Marwnad yr Ehedydd
 3. Lliwiau'r Gwynt
 4. Domine Iesu
 5. Y Deryn Pur
 6. Yma Wyf Finna' i Fod
 7. Rhyfeddod
 8. Adre'n Ôl
 9. O Hapus Ddydd
 10. Pan Gwyd yr Haul
 11. Mor Fawr Wyt Ti (Trac Bonws / Bonus Track)
 • Rhifnod : Sain SCD2783
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords