Sain Records

Ysgol Y Strade Choir - Seren Ein Bore

Ysgol Y Strade Choir - Seren Ein Bore

Mae’n bleser gennyf gyflwyno cryno ddisg newydd Côr Ysgol Y Strade, Seren Ein Bore. Ers rhyddhau eu halbwm diwethaf, mae’r Côr wedi parhau i fynd o nerth i nerth. Mae Côr y Strade yn gôr prysur a gweithgar iawn ac mae’n cynnwys 50 o aelodau rhwng 11-18 oed.

Cyrhaeddodd y Côr rownd gyn-derfynol cystadleuaeth Côr Cymru S4C yn 2009. Yn 2011, cipiodd y Côr yr ail wobr yn y gystadleuaeth Corau Plant Hyˆn yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Yn 2013, cipiodd y Côr yr ail wobr yn yr Wˆyl Ban Geltaidd yn Carlow, Iwerddon. Yn 2014, enillodd y Côr safle ‘Senior Runner Up’ yng nghystadleuaeth Côr Ysgol y Flwyddyn BBC. Hefyd, yn 2016, fe enillodd y Côr yr ail safle yng nghystadleuaeth MACC ‘The Royal Northern College of Music,’ Manceinion a’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ‘Lions Club Senior School Choir of the Year’. Maent wedi ymddangos ar raglenni S4C sef ‘Noson Lawen’ a ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ droeon ac yn cefnogi eisteddfodau lleol gan gipio’r wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Hendy yn 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 a 2018. Eleni hefyd, cyrhaeddodd y Côr y rownd derfynol yng nghystadleuaeth newydd y BBC, ‘Côr Ifanc y Flwyddyn’, Songs of Praise.

Maent yn mwynhau teithio, ac yn 2014 bu’r Côr yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yng Nghadeirlan Brwsel, Gwlad Belg, ac yn 2016, cawsant wahoddiad i berfformio yn Eglwys Gatholig Edam, Amsterdam.

Mae’r Côr yn weithgar iawn yn y gymuned, ac yn ddiweddar fe drosglwyddodd y Côr swm o £1750 i gronfa Gofal y Fron, Ysbyty Llanelli.

Mae eu cryno ddisgiau, ‘Cofio Ni’ ac ‘Mae’r Môr yn Faith’ wedi bod yn llwyddiant mawr, ac rwy’n siwˆr y gwnewch chi fwynhau’r albwm hwn cystal.

Christopher Davies, Pennaeth Cerdd yr ysgol, yw arweinydd y Côr, ac ef sy’n gyfrifol am drefnu nifer o’r caneuon ar eu cyfer. Geoff Evans, Pennaeth

Rhestr y Traciau

 1. Galw Enw'r Iesu
 2. Prydferth Waredwr
 3. Gwlith ar Galon Wag
 4. Mi Burrito Cordobés
 5. Fel yr Hydd
 6. Eryr Pengwern
 7. Hebddot Ti
 8. Mary Did You Know?
 9. Carol Mair
 10. Nawr Dy Fod yn Agos
 11. Don't Stop Believin'
 12. Hyfrydol
 • Rhifnod : Sain SCD2795
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords