Sain Records

Gwawr Edwards - Mali - Y Caneuon a'r Storiau

Gwawr Edwards - Mali - Y Caneuon a'r Storiau

Mae Gwawr yn wyneb ac yn llais cyfarwydd fel cantores broffesiynol, mae’n byw yng Nghaerdydd ond mae ei gwreiddiau’n ddwfn yng nghefn gwlad Ceredigion lle y magwyd yng nghanol bwrlwm y byd amaethyddol. Mae’n fam i ddau o blant ifanc – Nel ac Ynyr ac yn awyddus i’r ddau brofi’r bywyd amaethyddol fu’n rhan mor amlwg o’i phlentyndod hi. Dyma fu’n sbardun tu ôl i’r prosiect newydd yma ac yn ystod y misoedd diwethaf mae wedi bod yn gweithio ar lyfr newydd o straeon i blant yn seiliedig ar anturiaethau Mali’r ci. Mae’r llyfr, sy’n llawn lliw, yn cynnwys 4 stori am Mali’r ci ac mae pob stori yn canolbwyntio ar un o’r tymhorau gan ein harwain trwy galendr y byd amaethyddol.

Y Lolfa sy’n cyhoeddi’r llyfr ac i gyd-fynd gyda’r storiâu mae Gwawr hefyd wedi recordio casgliad o ganeuon fydd allan ar CD gan Recordiau Sain. Mae’r storiâu a’r caneuon yn Gymreig iawn ei naws, ac yn cyflwyno’r plant i ddywediadau a chwpledi a hefyd clywir geiriau T Llew Jones ar ambell i gân ar y CD. Bu Gwawr yn recordio’r caneuon yn Stiwdio Sain gyda’i chwaer Menna yn cyfeilio ar y piano a Gwenan Gibbard ar y delyn. Cynhyrchwyd yr albym gan Aled Wyn Hughes a’r gwaith celf arbennig gan yr artist Ali Lodge.

1 Y GWANWYN
2 MALI
3 ENFYS
4 HAF
5 PICNIC YR HAF
6 DAWNS Y DAIL
7 DIOLCH
8 MISOEDD Y FLWYDDYN
9 TITW TOMOS LÂS
10 CALENNIG
11 SIÔN CORN
12 CAROL
13 STORI’R GWANWYNMALI AR Y FFERM
14 STORI’R HAFPICNIC PEN-BLWYDD MALI
15 STORI’R HYDREFDIOLCH MALI!
16 STORI’R GAEAFMALI YN YR EIRA

Mewn Stoc
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2810
  • Label: Sain
  • Genre: Children
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2019

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords