Sain Records

Rhys Meirion a Robat Arwyn - Llefarodd yr Haul

Rhys Meirion a Robat Arwyn - Llefarodd yr Haul

Mae’r recordiad hwn yn dwyn ynghyd ddau o ffigyrau mawr cerddoriaeth gyfoes Cymru – Robat Arwyn y cyfansoddwr a Rhys Meirion y canwr. Ond nid yw pethau mor syml â hynny chwaith! Clywir yma hefyd Robat Arwyn y canwr, a Robat Arwyn y cyfeilydd. Ac y mae teulu Rhys yn treiddio drwy’r cyfan – yn addewid ifanc Elan ac Erin, ac yn yr hiraeth o golli ei chwaer Elen. Cyfansoddodd Robat y delyneg hyfryd “Llefarodd yr haul” i eiriau Robin Llwyd ab Owain, yn dilyn ei brofiad yng ngwasanaeth coffa Elen Meirion, a’r gân honno sy’n agor y casgliad arbennig yma. Ac fel pe na bai talentau y ddau gyfaill Rhys a Robat yn ddigon, clywir yma am y tro cyntaf ar record gôr ifanc arall a grewyd gan Leah Owen: Parti Dyffryn Clwyd. Mae’r cyfan yn cyfuno i greu clasur o gasgliad.

Rhestr y Traciau

 1. Llefarodd yr Haul
 2. Pregeth y Mynydd
 3. Pie Jesu
 4. Paid Byth a'm Gadael i
 5. Anfonaf Angel
 6. Nina Nana
 7. Agnus Dei
 8. Dim Lle
 9. Dilyn Fi
 10. O Llefara Addfwyn Iesu
 11. Emyn Priodas
 12. Pedair Oed

Allan o Stoc
£12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2684
 • Label: Sain
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords