Sain Records

Elgan Llŷr Thomas - Llwybrau'n Cân

Elgan Llŷr Thomas - Llwybrau'n Cân

Graddiodd Elgan gyda gradd dosbarth cyntaf mewn cerddoriaeth o’r Royal Northern College of Music. Tra’n y coleg astudiodd gyda’r tenor David Maxwell Anderson a derbyniodd sawl gwobr yn cynnwys Gwobr Elsie Thurston, anrhydedd Gwilym Gwalchmai Jones ac anrhydedd Cymdeithas Gymreig Manceinion. Cafodd ei ddewis gan y coleg yn 2009 i’w cynrychioli yn y Junior Kathleen Ferrier Awards, lle cafodd y drydedd wobr, ac hefyd yn y gwobrau Clonter Opera yn 2012. Yn 2010 enillodd Elgan y gystadleuaeth Unawd o Sioe Gerdd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Ngheredigion; aeth hynny ag ef ymlaen i gystadlu yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel, ac enillodd yr ysgoloriaeth honno gyda dyfarniad unfrydol. Arweiniodd hynny at wahoddiadau lu i berfformio mewn cyngherddau ar hyd a lled Cymru a gogledd Lloegr. Mae ei uchafbwyntiau yn cynnwys canu deuawdau gyda Bryn Terfel ar ei raglen nadolig i S4C yn 2011, a chanu gyda John Owen Jones yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe. Yn ogystal â hyn mae wedi perfformio gyda Hayley Westenra mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion Maelgwn, a gyda Ruthie Henshall mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion Rhosllanerchrugog. Yn ddiweddar cafodd wahoddiad gan Gymdeithas Gorawl Gymreig Lerpwl i ganu fel unawdydd yn The Armed Man – A Mass for eace gyda’r côr a Cherddorfa Philharmonic Lerpwl yn y Neuadd Philharmonic gyda’r cyfansoddwr Karl Jenkins yn arwain. Roedd Elgan yn un o’r rhai cyntaf i dderbyn grant astudio gan Sefydliad Bryn Terfel,
a chafodd wahoddiad i berfformio gyda Bryn ac artistiaid ifanc eraill yng nghyngerdd canmlwyddiant Neuadd Pritchard Jones ym Mhrifysgol Bangor. Yn ddiweddar perfformiodd Elgan y prif ran yng nghynhyrchiad RNCM o Albert Herring gan Benjamin Britten. Yn ‘Opera Scenes’ y coleg hefyd mae wedi perfformio y rhannau Jaquino yn Fidelio, Lysander yn A Midsummer Night’s Dream, Roméo yn Roméo et Juliette, Telemaco yn Il Ritorno d’Ulisse in Patria, Ferrando yn Cosi Fan Tutte, Prunier yn La Rondine a Rodolfo yn La Boheme. Bu Elgan hefyd yn canu rhan Macduff yng nghynhyrchiad diweddar OPRA Cymru o Macbeth gan Verdi. Yn Eisteddfod enedlaethol Bro Morgannwg yn 2012 cafodd Elgan lwyddiant ysgubol gan ennill yr Unawd Operatig, yr Unawd Gymraeg, Gwobr Goffa Osborne Roberts gydag ysgoloriaeth gan Gôr Meibion Cymry Llundain, unawd allan o Sioe Gerdd gydag ysgoloriaeth gan Urdd Lifrai Cymru, a Gwobr Goffa David Lloyd a Jean Skidmore i’r tenor mwyaf diglair yn yr Wŷl.

Mewn Stoc
£7.99 £12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2682
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords