Sain Records

Cantorion Enddwyn - Offeren Ddwyfol

Cantorion Enddwyn - Offeren Ddwyfol

Sefydlwyd Cantorion Enddwyn, côr o ardal Ardudwy, Meirionydd, ym 1987 gan alw eu hunain wrth enw’r Santes Enddwyn, un o saint ‘Oes Aur Seintiau Cymru’, (5ed-7fed ganrif). Y ffynnon leol sy’n dwyn ei henw yw’r lle y cafodd hi ei hun ei hiachau. Pery yn gyrchfan pererinion hyd heddiw.

Gwnaed y recordiad hanesyddol hwn ym 1989 yn Eglwys Sant Ioan, Y Bermo, gan y diweddar Athro Mark Sutton, a hwn yw’r unig recordiad a wnaed erioed o Offeren Ddwyfol yr Eglwys Uniongred yn Gymraeg ar gân.

Bu disgwyl eiddgar am ailgyhoeddi’r recordiad ar ffurf cryno ddisg, ac fe’i ceir yma gyda’r testun am y tro cyntaf erioed.

Rhestr y Traciau

 1. Bendith a Litani Fawr
 2. Y Drawslef Gyntaf – Salm 102 (103)
 3. Yr Ail Drawslef – Salm 145 (146) ac Unig-genedledig Fab
 4. Y Drydedd Drawslef - Y Gwynfydau
 5. Y Fynedfa Fach - Deuwch, Addolwn
 6. Tropár & Condác
 7. Yr Emyn Tri-sanctaidd
 8. Procimen & 'Yr Apostol'
 9. Aleliwia
 10. Yr Efengyl
 11. Litani Taer-erfyniad
 12. Litani Dros y Rhai a Hunodd
 13. Litanïau
 14. Yr Emyn Ceriwbaidd
 15. Litani Deisyfiad a'r 'Tangnefedd'
 16. Y Credo
 17. Deialog Yr Anáphora
 18. Emyn i Fam Duw
 19. Coffâd yr Esgobion hyd at Weddi'r Arglwydd
 20. Gweddi'r Arglwydd hyd at Adnod y Cymun
 21. Y Cymun Sanctaidd
 22. Gwelsom y Gwir Oleuni & Llanwer ein genau
 23. Litani Diolchgarwch a'r Weddi y tu ôl i'r Amfon
 24. Cwblhad yr Offeren Ddwyfol

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : TRF CD504
 • Label: Sain
 • Genre: Sacred
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords