Sain Records

Dafydd Llanfihangel - Mab y Mynydd

Dafydd Llanfihangel - Mab y Mynydd

Dechreuais ganu gyda Hogia’r Mynydd, côr meibion â’i wreiddiau ym Mynytho, yn ogystal â bod yn un o saith aelod y grŵp Pwy ’Sa’n Meddwl. Gwenda Williams oedd yn cyfeilio i’r ddau barti a hi hefyd sydd yn cyfeilio i mi ar y CD hwn. Hoffwn ddiolch o galon iddi am ei help a’i hamynedd wrth baratoi. Recordiais y CD er cof am fy mam, oedd yn dioddef o dementia ac a fu farw llynedd. Un o’i hoff bethau oedd fy nghlywed yn canu a dyna’r ysgogiad i greu’r CD hwn lle bydd unrhyw arian a godir o’r gwerthiant yn mynd at Alzheimer’s Society Cymru. Gobeithio y byddwch yn mwynau a diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Rhestr y Traciau

 1. Dechrau 'to!
 2. Ar Hyd y Nos
 3. Hallelujah
 4. Tra Bo Dau
 5. Nant y Mynydd
 6. Little Welsh Home
 7. Cân y Glöwr
 8. Amen
 9. Fields of Athenry
 10. Cofio dy Wyneb
 11. Gweddi Dros Gymru (Finlandia)
 12. Ar Lan y Môr

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : TRF CD507
 • Label: Sain
 • Genre: Easy Listening
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords