Sain Records

Ed Holden (Prosiect Craig) - Rapio'r Beibl

Ed Holden (Prosiect Craig) - Rapio'r Beibl

Gan ddefnyddio’r beibl fel ysbrydoliaeth a chyd-weithio gyda plant ardal Blaenau Ffestiniog, mae Ed Holden wedi creu albwm sy’n adrodd rhai o hanesion y Llyfr Mawr ar ffurf rap.
Gwaith gan blant chwech o ysgolion cynradd ym Meirionydd sydd yma (Manod, Edmwnd Prys, Bro Cynfal, Tanygrisiau, Maenofferen a Bro Hedd Wyn), ac fe grewyd cerddi rhythmig yn gyntaf ac yna fe’i rapiwyd i gyfeiliant drymiau a synth.
Meddai Ed – “Cyn i fi gychwyn y prosiect yma, doedd gen i ddim llawer o ddiddordeb yn y Beibl. O’n i’n meddwl na rwbath i gredinwyr ydi hwn – dim byd i fi – tan i fi greu fersiwn rap o stori Sacheus, wedyn wnaeth fy marn newid yn hollol…”
“Mae’n lot o hwyl cyflwyno’r storïau i’r plant a wedyn ei hail-greu nhw mewn ffordd fodern a diddorol, yn enwedig i’r genhedlaeth newydd, gan fod rap yn rhywbeth cool.”
Tecwyn Ifan oedd yn trefnu’r sesiynau, sy’n Ysgogydd i enwad y Bedyddwyr yn Ninbych, Fflint a Meirionnydd ac mae’r prosiect rap yn rhan o gynllun Craig. Dywed Tecwyn Ifan eu bod wedi bod yn “ffodus iawn o gael rhywun o safon Ed Holden i fod mor barod i ymgymryd â’r prosiect hwn. Mae ei frwdfrydedd yn heintus, a’r ymateb y mae’n gael gan y plant yn rhyfeddol.”
Mae Rapio’r Beibl ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan iTunes.

Bit Bugeiliaid (Trawsfynydd)

Pennill 1

Bit Bugeiliaid yn llu i chi,
Dyma albwm o`n storiau ni,
Joseff, Mair a gweddill y criw,
Y beibl yn esiampl o sut i fyw,
Byw eich bywydau efo cliw,
Duw yn rel boi a byth `di gael y ffliw,
Jiw Jiw, Da ni`n cwl,
Darllen y beibl tra ni`n chwarae pwl.

Cytgan

Diolch i chi am wrando arna ni,
Rapio am y beibl a rocio chi,
Mae`r beibl i bawb, pawb yn y byd,
Cofiwch ei neges a`i ddarllen o hyd.

Pennill 2

Stori Samson, Adda, Efa,
Beibl ddim yn hen, never, never,
Stori Goleiath, Stori Iesu,
Darllen y Beibl, mae`r galon yn cnesu,
Hwyl i ni, Hwyl i chi,
Bit Bugeiliaid ar y TV,
Cofiwch ddarllen a gwylio ni,
Mynd i`r siop a phrynu`r CD.

Cytgan

Diolch i chi am wrando arna ni,
Rapio am y beibl a rocio chi,
Mae`r beibl i bawb, pawb yn y byd,
Cofiwch ei neges a`i ddarllen o hyd.

Criw Rapnod (Manod)

Pennill 1

Enw fi di Sacheus cymud dy bres,
Byw fy mywyd fatha disgress!
Dwi’n boi bach dwi ddim yn bwyta’n iach,
Dwi’n byw bywyd heb dim starch,
Dwi’n hoffi bara, yfad gwin,
Rhan fwyaf or amser dwi’n boi blin,
Fatha Chewbacca dwin cyfyrd mewn blew,
Rowlio rownd dre achos dwi’n boi tew!

Cytgan

Tywyllwr bach cas ydw I,
Sgin ti ddim pres wnai cymud dy Dy di,
Tyd a dy laptop a dvd’s,
Fi di Sacheus dwi’n dod I ty chdi.

Pennill 2

Ydi Iesu’n dod I dre?
Clwydda noeth medda fo “No we!”;
Boi bach tew, edrych yn fyni,
Weloedd o goeden a dringo fyny,
Iesu’n dod draw ddim isho creu sin,
Mynd I ty Sacheus am glasiad o giwn,
Chat efo Iesu yn wnued lles,
Deffro bora wedyn cael gwared o’I bres.

Cytgan

Tywyllwr bach cas ydw I,
Sgin ti ddim pres wnai cymud dy Dy di,
Tyd a dy laptop a dvd’s,
Fi di Sacheus dwi’n dod I ty chdi.

Criw Duw (Tan Y Grisiau)

Penill 1

Duw yn chillio allan o hyd,
Penderfynu creu y byd,
Achos bod o`n Duw, diom yn job drud,
Blynyddoedd yn ol, da ni`m yn gwybod pryd,
Dyma stori mewn pob lliw,
Da chi`n gwrando ar Criw Duw,
Rocio`r lle, ar y TV,
Rwan da chi`n gwrando ar CD.

Cytgan

Criw Duw, dyma CD,
Gwrandewch ar ei`n stori ni,
Hwn di`r can, top ten hit,
Duw creu`r byd a dyma sut.

Pennill 2

Cychwyn efo`r golau wedyn y mor,
Dyma`r stori da chi`n gwybod y scor,
Haul, lleuad wedyn ser,
Duw yn taclus, dydi o ddim yn bler,
Wedyn creu planhigion,
Gwyrdd i Ceredigion,
Creu anifal o pob math,
Dolphin, Mwnci hefyd Cath,
Wedyn Afa, wedyn Efa,
Y byd yn canu fatha cerddorfa.
Saith diwrnod, Saith nos,
Y byd wedi creu mewn un wythnos.

Cytgan

Criw Duw, dyma CD,
Gwrandewch ar ei`n stori ni,
Hwn di`r can, top ten hit,
Duw creu`r byd a dyma sut.

Dj`s Llan (Llanffestiniog)

Pennill 1

Dafydd a Goleiath sefyll y y lle,
Dim amser am brec na paned o de,
Dafydd efo sgils fatha Jackie Chan,
Dyma`r stori gan Dj`s Llan,
Dafydd yn boi bach efo lot o gyts,
Spia Goleiath, ma Dafydd yn nyts!
Dwylo Goleiath fatha shotput,
Anferthol fatha Barry Ten Foot.

Cytgan

Goleiath Goleiath problam mawr,
Angen tynnu y problem lawr,
Dafydd Dafydd yn first choice,
Mynd trwy’r problem fatha Rolls Royce

Pennill 2

Ma Goleiath yn boi cas,
Angen chilli efo mars bars,
Mae o’n sefyll fatha cawr,
Dafydd efo calon mawr,
Nol y cerrig I’r slingshot,
Gallu saethu fatha Black Ops,
Carag bach, Goleiath ar y llawr,
Dafydd partio tan y wawr!

Cytgan

Goleiath Goleiath problam mawr,
Angen tynnu y problem lawr,
Dafydd Dafydd yn first choice,
Mynd trwy’r problem fatha Rolls Royce

*
Criw Rapal – Stori Noa.*
Penill 1

Duw ddim yn hapus bud mew stwr,
Llewni’r ddaear efo dwr,
Criw Rapal chi’n gwbod y sgor,
Dyma stori Noa ar y mor,
Tasg I Noa adeiladu arch,
Llawer o bobl ddim efo parch,
Angen anifal o pob math,
Dechrau anfon ar yr arch.

Cytgan

Awyr, enfys spia ar y lliw,
Noa yn yr arch yn chillio efo’r criw,
Dwr yn llifo dros y lle,
Saff a sych hefo panad o de.

Pennill 2

Duw yn tollti dwr ar y byd,
Llenwi pob cae a pob stryd,
Duw yn ista yn ei swyddfa,
Gyrru dwr dros y Wyddfa,
Deugain diwrnod bwrw glaw,
Cath yn yr arch yn mynd “Miaow!!”,
Arth yn neidio allan o’r arch,
Ail-greu’r byd gyda digon o barch.

Cytgan

Awyr, enfys spia ar y lliw,
Noa yn yr arch yn chillio efo’r criw,
Dwr yn llifo dros y lle,
Saff a sych hefo panad o de.

Seren Offeren.

Pennill 1
Enw fo di Joseff a mae`n saer coed,
Mynd allan efo Mair ag yn fan o peldroed,
Pwy ydi Mair? Ma hi yn neis!,
Dyma stori Iesu a mince peis,
Mae`r stori yn cyhwyn yn Jerusalem,
A sut wnaeth nhw teithio i Bethlehem,
Seren Offeren dyma ni,
Rocio`r trac ar y un dau tri.

Cytgan

Seren Offeren, Iesu Grist,
Dyma`r stori dio ddim yn un drist,
Ma Santa`n dod i bwyta mince peis,
A rhoid i ni lot o surpreis!

Pennill 2

Jo a Mair angen llety,
Ar ben y mul i chwilio am gwesty,
Lawr i Bethlehem am spin,
Mewn i stabal tu ol i`r bryn,
Iesu cael i geni yn canol y lle,
Mair yn marw am paned o de,
Gabriel dod lawr y to,
Deffro Jo efo GOGOGO!!

Cytgan

Seren Offeren, Iesu Grist,
Dyma`r stori dio ddim yn un drist,
Ma Santa`n dod i bwyta mince peis,
A rhoid i ni lot o surpreis!

Rhestr y Traciau

 1. Duw yn Creu'r Byd
 2. Stori Noa
 3. Dafydd a Goleiath
 4. Stori Sacheus
 5. Stori Iesu
 6. Esiampl o Sut i Fyw

Lawrlwytho Yn Unig
£7.99

 • Rhifnod : TRF LL462
 • Label: Sain
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords